Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

 

Objectius: 

Promoure i desenvolupar l'interés de l'alumnat de batxillerat per la Història, premiar l'esforç i l'excel·lència acadèmica i servir de punt de trobada entre l'ensenyament secundari i la Universitat.

Participants:

Podran participar tots els alumnes de centres de secundària matriculats durant el curs 2019-2020 en 2n de batxillerat. El nombre màxim de participants és de quatre per centre. La participació és individual.

Continguts:

Els continguts del programa de l’assignatura d'Història d'Espanya de 2n de batxillerat que figuren en el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. [2015/5410] (DOGV núm. 7544 de 10.06.2015)