Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

  • Resolució convocatòria dels premis per a l'alumnat guanyador de l'Olimpíada de Matemàtiques organitzada per la Real Societat Matemàtica Espanyola en el curs 2023-24 (pdf)
  • Convocatoria - Primera Fase (pdf)

Objectius

  • Estimular l’estudi de les matemàtiques entre els joves
  • Premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica
  • Divulgar les Matemàtiques i servir de punt de trobada entre l’ensenyança secundària i la Universitat

Realització:

Divendres 19 de gener de 2024, la Fase Local de la LX Olimpíada Matemàtica Espanyola es realitzarà en les següents sessions:

  • Primera sessió: A les 9 hores, a l'aula C2 de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de l'Edificació (Universitat Politècnica de València)
  • Segona sessió: A les 16 hores, a l'aula C2 de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de l'Edificació (Universitat Politècnica de València)

Participants

Podran participar en l’Olimpíada Matemàtica tots els alumnes del sistema educatiu espanyol que estiguen matriculats durant el curs 2023-2024 en Batxillerat. Amb caràcter excepcional, i si són avalats per escrit pel seu Professor, també podran prendre part alumnes del 2n Cicle d’E.S.O. d’excel·lents capacitats. La participació és individual.

Premis per als estudiants guanyadors/es

L'alumnat que resulte guanyador de l’Olimpíada rebrà un premi per valor de 1.234,57 €, subjecte a la retenció corresponent. Aquest premi es farà efectiu únicament en el cas que la persona guanyadora s’haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau  en un centre propi de la Universitat de València.

Els premis obtinguts són personals i intransferibles i es poden fer efectius en els dos cursos següents a l’obtenció. Si l’estudiant/a ha estat guanyador/a de les fases locals d’una o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiu un únic premi per a una única titulació de la Universitat de València.

Cada institució col·laboradora atorgarà el premi que determine.