Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Curs 2020-21

Data i lloc de realització: Dijous 21 de Gener 2021, de 16 a 20 hores. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de l'Edificació de la UPV (Camino de Vera s/n, 46022 València).

Objectius

  • Estimular l’estudi de les matemàtiques entre els joves
  • Premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica
  • Divulgar les Matemàtiques i servir de punt de trobada entre l’ensenyança secundària i la Universitat

Participants

Podran participar en l’Olimpíada Matemàtica tots els alumnes del sistema educatiu espanyol que estiguen matriculats durant el curs 2020-2021 en Batxillerat. Amb caràcter excepcional, i si són avalats per escrit pel seu Professor, també podran prendre part alumnes del 2n Cicle d’E.S.O. d’excel·lents capacitats. La participació és individual.

Premis per als estudiants guanyadors/es

Els o les estudiants que resulten guanyadors/es de l’Olimpíada rebran un premi per valor de 1.234,57 €, subjecte a la retenció corresponent. Aquest premi es farà efectiu únicament en el cas que l’estudiant/a guanyador/a s’haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau  en un centre propi de la Universitat de València.

Els premis obtinguts són personals i intransferibles i es poden fer efectius en els dos cursos següents a l’obtenció. Si l’estudiant/a ha estat guanyador/a de les fases locals d’una o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiu un únic premi per a una única titulació de la Universitat de València.

Cada institució col·laboradora atorgarà el premi que determine.