Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

  • Bases Olimpíada de Biologia 2024 [pdf]
  • Resolució de la Vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per al curs 2023-24 [pdf] 
  • Extracte de la convocatoria [pdf]

Objectius

  • Estimular l’estudi de les ciències biològiques entre els joves.
  • Premiar l’esforç i l’excel·lencia acadèmica.
  • Divulgar la Biologia i servir de punt de trobada entre l’ensenyament secundari i la Universitat

Participants

Poden participar en l’Olimpíada de Biologia 2024 tots els alumnes de centres d’ensenyament matriculats durant el curs 2023-2024 en l’assignatura de Biologia de 2n de batxillerat. La prova es realitzarà simultàniament a les tres províncies de la Comunitat Valenciana. La participació és individual.

Continguts

  • Programa de l’assignatura de Biologia i Geologia de 4ºESO i 1r de batxillerat, referit als continguts de Biologia (exclosos els continguts de geologia).
  • Programa de l’assignatura de Biologia de 2n de batxillerat que figura en el Decret 102/2008 d’11 de juliol de 2008. DOC 5806 (Excloent “Microbiologia i Immunologia. Aplicacions”).

Calendari d'exàmen

L’examen serà el divendres 16 de febrer de 2024, a les 16.00 hores a l'Aulari Interfacultatiu del Campus de Burjassot.

Els alumnes inscrits seran convocats a les proves sense necessitat de comunicació personal posterior. Excepcionalment, es podrà modificar la data i l’hora si les circumstàncies així ho aconsellen; en aquest cas, els centres en seran informats oportunament.

Tipus d'exàmen

L’examen és anònim i té una durada de dues hores.

Constarà de 100 preguntes de tipus test relatives al temari indicat en l’apartat anterior. Cada pregunta té quatre opcions, de les quals només una és correcta. Quatre errors anul·len un encert. Les preguntes no contestades no es tindran en compte.