Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Objectius

L'objectiu d'aquesta Olimpíada ha estat doble: d'una banda, estimular i fomentar l'estudi de la llengua i la nostra literatura entre l'alumnat de batxillerat, premiant l'esforç i buscant l'excel·lència acadèmica; i de l'altra, crear lectores i lectors de la literatura catalana i valenciana i potenciar la creació literària de l'alumnat.

Participants

L’alumnat de 1r i 2n de batxillerat de centres d'ensenyament públics i privats preferentment de la província de València. La participació es realitzarà en equips de dues persones. Els equips podran barrejar estudiants de diferent curs. Hi podrà participar un màxim de 4 equips per professor/a, amb un màxim de 12 equips per centre educatiu.

Data i lloc de realització

La prova tindrà lloc el 25 de març de 2023, a les 9.15 hores, a les aules 201, 202, 203 i 204 de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Avda. Blasco Ibáñez, 32). Excepcionalment, la convocatòria es pot modificar si les circumstàncies així ho aconsellen. Si es produïra aquesta circumstància, l’alumnat inscrit en serà informat oportunament.

Temari (informació actualitzada en data 12/12/2022)

El programa de les assignatures de Valencià: Llengua i Literatura 1 i Valencià: Llengua i Literatura 2, de batxillerat (continguts publicats al DOGV de 10-06-2015) (2n Batxillerat) i DOGV 12/08/2022 (1r Batxillerat) 

Atesa la complexitat del temari, la prova se centrarà en tres apartats: història de la literatura, variació lingüística i gramàtica.

1.  Història de la literatura (46 ítems): 42 d’aquests ítems tindran el disseny de resposta múltiple. Els altres 4 ítems seran 4 textos, extrets de l’Antologia de referència, dels quals s’haurà d’identificar l’autoria o títol, segons indique la pregunta:

  • Època medieval (segle XV inclòs): 14 ítems.
  • Edat moderna (segles XVI a XVIII): 3 ítems.
  • El segle XIX i XX(Des de la Renaixença fins la Guerra Civil): 10 ítems.
  • El segle XX (Des de la postguerra fins l’actualitat): 15 ítems.

2.   Llengua (44 ítems): Fonètica, 5 ítems, Lèxic, 8 ítems, Dialectologia, 3 ítems, Sociolingüística, 8 ítems (3 a partir d’un text de referència), Gramàtica, 20 ítems (3 al menys a partir d’un text de referència)." 
 

Tipus d'Exàmen

L’examen constarà de dues parts o proves:

Prova 1. Constarà de 90 qüestions tipus test (dels blocs esmentats). Aquesta prova tindrà una durada de 60 minuts. Puntuació: 60% de la nota global.

Prova 2. Constarà de dos textos i l’alumnat haurà de triar-ne un. La tipologia dels textos serà la següent: un text no literari i un text literari extret de l’Antologia de referència. Esta prova tindrà una durada de 60 minuts. Puntuació: 40% de la nota global. L'alumnat haurà d'explicar el tema, l'estructura, un resum d'unes sis línies, la tipologia textual, (totes aquestes qüestions hauran de raonar-se, i l'opinió personal. Sobre 10 punts, el tema en valdrà 2; l'estructura, 2; el resum, 2; la tipologia textual, 1; l'opinió personal, 3. La comissió avaluadora només corregirà la segona prova dels 30 millors equips de la prova 1.

Fase Final de l'Olimpíada

Els guanyadors de la fase local podran participar en una fase final que aplegarà els finalistes de les Olimpíades de Valencià de la Universitat d’Alacant, de la Universitat Jaume I de Castelló i de la Universitat de València (6 participants màxim per cada universitat). Dissabte 6 de maig de 2023 a la Sala de Juntes de la Facultat de Filosogia, Traducció i Comunicació (Universitat de València). Excepcionalment, la convocatòria es pot modificar si les circumstàncies així ho aconsellen. Si es produïra aquesta circumstància, l’alumnat en serà informat oportunament.