Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Objectius:

L'Olimpíada d'Economia és un concurs de caràcter acadèmic i educatiu, que té l’objectiu fonamental d’incentivar i estimular l'estudi de l'economia i l'empresa entre els estudiants de batxillerat. Així mateix, persegueix premiar l'esforç i l'excel•lència acadèmica, divulgar els estudis d'economia i empresa, i servir de punt de trobada entre l'ensenyament secundari i la universitària.

Bases:

Inscripció

Els alumnes interessats a participar-hi han d'emplenar la fitxa d'inscripció que apareix en la pàgina web de les facultats organitzadores, segons la província en què es realitze la prova. Els alumnes s’hi han d'inscriure en la universitat de la província a què pertany el centre de secundària on cursen els estudis:

Enguany, la inscripció, haurà de ser doble:

 1. Com en anys anteriors, la inscripció es realitzarà emplenant el formulari d'inscripció que podeu trobar en el següent enllaç:
  Inscripció fase Local Olimpíada d'Economía 2020-2021
   
 2. Addicionalment caldrà realitzar una altra inscripció en la web del centre de formació de posgrau de la UPV 
  Aquesta segona inscripció, és imprescindible perquè serà la que permetrà, en cas de ser necessari, realitzar la prova de manera telemàtica.
  Consulta instruccions per a ajudar-te a formalitzar aquesta segona inscripció.


Termini d'inscripció: del 22 de febrer al 15 de març de 2021


Temari

Els blocs que es sotmetran a examen són els corresponents als continguts d'Economia de 1er de batxiller, i Economia de l'empresa de 2on de batxiller. Atès que en la data prevista per a la realització de la prova no s'hauran conclòs els continguts oficials d'Economia de l'empresa, la comissió organitzadora ha decidit que els blocs d'aquesta assignatura que es sotmetran a examen seran els sis primers del contingut que figura en el decret que estableix el currículum de batxillerat LOMCE (Decret 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i es desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana), és a dir, tots els blocs del programa excepte el relatiu a la funció financera de l'empresa.

Examen

L'examen serà anònim i consistirà en una prova de dues hores i mitja de durada sobre els continguts d'Economia de 1er de batxiller i els sis primers blocs dels continguts d'Economia de l'empresa de 2on de batxiller. La prova serà la mateixa a les tres províncies de la Comunitat Valenciana.

Data de celebració: 27 de març de 2021 a les 10 hores.
Lloc:
Pavelló poliesportiu (Edifici 6A) de la Universitat Politècnica de València.

Excepcionalment es podrà modificar el dia i/o l'hora de realització de la prova local, si les circumstàncies així ho aconsellen. Aquesta informació, si escau, es comunicarà oportunament als centres.

Els alumnes inscrits estan convocats per a les proves sense necessitat de comunicació posterior.

L'examen tindrà tres parts. La primera constarà de sis preguntes, tres dels continguts d'Economia i tres dels continguts d'Economia de l'empresa, entre les quals l'alumne triarà i contestarà a un màxim de tres. Aquestes preguntes seran de caràcter teòric sobre els conceptes bàsics i les seues relacions entre si, i cada pregunta puntuarà un màxim d'1,5 punts. La segona part de l'examen constarà de dos exercicis pràctics, un dels continguts d'Economia i l'altre dels continguts d'Economia de l'empresa, entre els quals l'alumne triarà i resoldrà només un d'ells, que puntuarà un màxim de 3 punts. En la tercera part de la prova els alumnes hauran de realitzar un comentari de text sobre algun tema (a determinar pels organitzadors) d'actualitat econòmica, que puntuarà un màxim de 2,5 punts.

Publicació de resultats Fase Local 2021

La fase local de l'Olimpíada d'Economia en la província de València està organitzada conjuntament per la Facultat d’Economia de la Universitat de València i per la Facultat d'ADE de la Universitat Politècnica de València. Els resultats es publicaran en les Webs d'ambdues universitats.

La Comissió Acadèmica Avaluadora determinarà els deu alumnes premiats en la Fase Local. Els sis primers classificats representaran a les dues universitats organitzadores en l'Olimpíada Espanyola d'Economia, el tràmit d'inscripció a la Fase Nacional serà realitzat per les facultats organitzadores.

Finalistes i premis de la fase local de la província de València 

La fase local de l'Olimpíada a la província de València estarà organitzada conjuntament per la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València.

La Comissió acadèmica avaluadora determinarà els deu alumnes guanyadors en la Fase Local. Els sis primers classificats representaran a les dues Universitats organitzadores en l'Olimpíada Espanyola d'Economia.

Els premis seran els següents:

 •  En el cas de la Universitat de València:
  Els o les estudiants que resulten guanyadors/as de l'Olimpíada rebran una ajuda per a l'estudi per valor de 1000 €. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el cas que el/la estudiant guanyador/a se haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau en un centre propi de la Universitat de València.Les ajudes a l'estudi obtingudes són personals i intransferibles i es poden fer efectives en els dos cursos següents a l'obtenció. Si el/la estudiant ha sigut guanyador/a de les fases locals de una o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l'estudi per a una única titulació de la Universitat de València.
 • En el cas de la Universitat Politècnica de València:
  La Universitat Politècnica de València eximirà del pagament dels preus públics per serveis acadèmics als estudiants guanyadors que es matriculen en qualsevol dels estudis oficials que s'imparteixen en aquesta universitat.
  En el cas que l'estudiant siga ja beneficiari d'aquesta exempció per qualsevol altre motiu, i formalitze la seua matrícula en la Universitat Politècnica de València, rebrà en el seu lloc la quantitat de 1.000 € en concepte d'ajuda a l'estudi (amb la corresponent retenció d'IRPF).

A més, els deu estudiants que hagen obtingut les millors qualificacions en la Fase Local i els professors dels tres alumnes millor qualificats rebran un premi addicional aportat per la Borsa de València en un acte que es celebrarà en la Borsa de València.

Olimpíada Espanyola d'Economia

La XII edició de l'Olimpíada Espanyola d'Economia es farà a (pendent de publicació)
Més informació en: http://www.uned.es/olimpiadadeeconomia/

Drets d'imatge

A l'efecte d'imatges (fotografies, vídeos, etc.), les proves, els concursos i les altres activitats de les fases locals de l'Olimpíada seran tractades segons les normes de les respectives universitats. L'acte de lliurament de premis és un acte públic i els reportatges gràfics que s’hi facen són propietat de les corresponents universitats, que poden usar lliurement aquest material en les seues publicacions, pàgines web, etc.

Comissió organitzadora-avaluadora de l'Olimpíada d'Economia a València

Les comissionis organitzadores i avaluadores de la Facultat d'Economia de la Universitat de València i la Facultat d’ADE de la Universitat Politècnica de València estaran integrades per professors de les respectives facultats.
Coordinació Facultat d'Economia Universitat de València: Amparo Gimeno Ruiz ( amparo.gimeno@uv.es ).

Altres requisits

La participació en aquesta convocatòria implica l'acceptació íntegra de les seues bases i de la decisió de la comissió avaluadora, els resultats de la qual són inapel•lables.

Hi col•laboren

 • Borsa de València
 • Col•legi d'Economistes de València
 • Cátedra "Finanzas internacionales" del Banco de Santander.

Històric Olimpíades d'Economia:
 

Curs Premiades fase Local
i Nacional
Proves Olimpíades d'Economia Galeria fotográfica Dades de participació  
2020-2021 Premiats XVIII Fase Local Ex. Fase Local 2020-2021
Ex. Fase Nacional 2020-2021
Lliurament Premis Fase Local   Video
Examen Fase Local  Video
Centres: 
Alumnes: 
2019-2020

La Comissió Organitzadora de l'Olimpíada d'Economia de Valencià (Universitat de València i Universitat Politècnica de València), atesa la incerta situació actual i els possibles riscos per a la salut que pot suposar la concentració d'un elevat nombre de persones, ens ha obligat a suspendre la celebració de la prova a la província de València.
No ha sigut una decisió fàcil, ja que es tracta d'una convocatòria de més de quinze anys de celebració ininterrompuda que, com cada any, estàvem preparant amb molta il·lusió.

2018-2019 Premiats XVII Fase Local

Ex. Fase Local 2018-2019 
Ex. Fase Nacional 2018-2019

Lliurament Premis Fase Local   Video
Examen Fase Local  Video
Centres: 43
Alumnes: 182
2017-2018 Premiats XVI Fase Local

Ex. Fase Local 2017-2018 vl
Ex. Fase Local 2017-2018 cs 
Ex. Fase Nacional 2017-2018

Lliurament Premis Fase Local  Video 
Examen Fase Local
Centres: 60
Alumnes: 241
2016-2017 Premiats XV Fase Local Ex. Fase Local 2016-2017 vl
Ex. Fase Local 2016-2017 cs 
Ex. Fase Nacional 2016-2017
Lliurament Premis Fase Local Vídeo
Examen Fase Local
Centres:59
Alumnes: 301
2015-2016 Premiats XIV Fase Local Ex. Fase Local 2015-2016 vl
Ex. Fase Local 2015-2016 cs 
Ex. Fase Nacional 2015-2016
Lliurament Premis Fase Local Centres: 54
Alumnes: 183
2014-2015 Premiats XIII Fase Local 
Premiats Fase Nacional
Ex. Fase Local 2014-2015 vl
Ex. Fase Local 2014-2015 cs 
Ex. Fase Nacional 2014-2015
Lliurament Premis Fase Local Centres: 54
Alumnes: 176
2013-2014 Premiats XII Fase Local 
Premiats Fase Nacional
Ex. Fase Local 2013-2014 vl
Ex. Fase Local 2013-2014 cs 
Ex. Fase Nacional 2013-2014
Lliurament Premis Fase Local Centres: 48
Alumnes: 199
2012-2013 Premiats XI Fase Local 
Premiats Fase Nacional
Ex. Fase Local 2012-2013 vl
Ex. Fase Local 2012-2013 cs 
Ex. Fase Nacional 2012-2013
Lliurament Premis Fase Local Centres: 39
Alumnes: 137
2011-2012 Premiats X Fase Local 
Premiats Fase Nacional
Ex. Fase Local 2011-2012 vl
Ex. Fase Local 2011-2012 cs 
Ex. Fase Nacional 2011-2012
-- Centres: 43
Alumnes: 164
2010-2011 Premiats IX Fase Local
Premiats Fase Nacional 
Ex. Fase Local 2010-2011 vl
Ex. Fase Local 2010-2011 cs 
Ex. Fase Nacional 2010-2011
-- Centres: 40
Alumnes: 169
2009-2010 Premiats VIII Fase Local 
Premiats Fase Nacional
Ex. Fase Local 2009-2010 cs 
Ex. Fase Nacional 2009-2010
-- Centres: 32
Alumnes: 116
2008-2009 Premiats VII Fase Local 
Premiats Fase Nacional
Ex. Fase Local 2008-2009 cs 
Ex. Fase Nacional 2008-2009
-- Centres: 48
Alumnes: 157
2007-2008 Premiats VI Fase Local Ex. Fase Local 2007-2008 cs -- Centres: 48
Alumnes: 155
2006-2007 Premiats V Fase Local -- -- Centres: 49
Alumnes: 151
2005-2006 Premiats IV Fase Local -- -- Centres: 49
Alumnes: 140
2004-2005 Premiats III Fase Local -- -- Centres: 48 
Alumnes: 157