Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Objectius

  • Estimular l'interès pel coneixement de les Ciències Geològiques entre els joves.
  • Premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica.
  • Divulgar la Geologia i servir de punt de trobada entre l’ensenyament secundari i la Universitat.

Participants

Podran participar en l’Olimpíada de Geologia de València (GEOLVAL 2023) tot l’alumnat de centres d’ensenyament de la província de València, matriculats en batxillerat o 4t curs d'ESO (ATENCIÓ: veure apartat AJUDES A L’ESTUDI PER A L’ALUMNAT GUANYADOR), durant el curs 2022-2023, que no hagen complit 19 anys abans de l'1 de juliol de 2023 (nascuts l'1 de juliol de 2004 o després). Es podrà presentar un màxim de 10 estudiants per centre.

No podran participar els guanyadors d'edicions anteriors a aquesta fase territorial de l'olimpíada, o aquells que han substituït els guanyadors per a representar a València en la Fase Nacional; aquesta restricció no s'aplicarà si hagueren guanyat en l'edició anterior sent alumne/a de 4t d'ESO (veure apartat AJUDES A L'ESTUDI)

Data i Lloc de realització 

Divendres 27 de gener de 2023, en horari de matí (de 9.30 a 14.30 hores).

La presentació es realitzarà a la Sala Darwin de la Universitat de València, Campus de Burjassot; la prova teòrica es farà al mateix saló i a l’Aula-Seminari de Geologia, i la prova pràctica es farà als laboratoris de l’edifici A de la Facultat de Ciències Biològiques.

Continguts i proves

Hi haurà una prova teòrica (50 preguntes tipus test) relacionada amb els continguts de Geologia de 1r de Batxillerat, i una prova pràctica d’identificació de minerals, roques (10 mostres de mà) i fòssils (1 mostra de mà) on s'inclourà també una interpretació d'un paisatge geològic o d'un esquema geològic (tall) senzill, l'alumnat haurà de contestar 3 qüestions (Paisatge: tipus de relleu, ambient de formació, estructures, agent modelador,... Esquema o tall geològic: presència de discordances, llacunes estratigràfiques, estructures de deformació tectònica, ordenació d'esdeveniments geològics, ... ).

Per a les proves, tant teòrica com pràctica, hi haurà versions en Castellà i Valencià dels qüestionaris