Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

  • Bases de la Convocatòria curs 2023-24 [pdf]
  • Resolució de la Vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per al curs 2023-24 [pdf] 
  • Extracte de la convocatòria [pdf]

Objectius 

Estimular l'estudi d'aquesta matèria entre els joves, premiar l'esforç i l'excel·lència acadèmica, divulgar la Història i els Fonaments de l'Art i servir de punt de trobada entre l'ensenyament secundari i la Universitat.

Participants

Podra participar tot l'alumnat de centres de secundària matriculat durant el curs 2023-2024 en Història de l’Art i/o Fonaments de l’Art de 2n de batxillerat. El nombre màxim de participants és de quatre per centre. La participació és individual.

Continguts

Els continguts del programa de les assignatures d'Història de l'Art i de Fonaments d'Art de batxillerat que figuren respectivament en el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. [2015/5410] (DOGV núm. 7544 de 10.06.2015)

Tipus d'Examen

L’examen serà anònim i tindrà una duració d’una hora. La prova constarà de 30 preguntes d’opció múltiple que podrà incorporar material visual i 4 preguntes de reserva. Les respostes errònies no descompten puntuació dels encerts. En cas d'empat en la puntuació final es recorrerà a la correcció de les preguntes de reserva. Existiran dos modalitats d’examen per als alumnes provinents de les assignatures “Història de l’Art” (Batxillerat de Humanitats i Ciències Socials) o “Fonaments de l’Art II” (Batxillerat de Arts).