Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

 

Objectius: 

Estimular l'estudi d'aquesta matèria entre els joves, premiar l'esforç i l'excel·lència acadèmica, divulgar la Història i els Fonaments de l'Art i servir de punt de trobada entre l'ensenyament secundari i la Universitat.

Participants:

Podran participar tots els alumnes de centres de secundària matriculats durant el curs 2019-2020 en Història de l’Art i/o Fonaments de l’Art de 2n de batxillerat. El nombre màxim de participants és de quatre per centre. La participació és individual.

Continguts:

Els continguts del programa de les assignatures d'Història de l'Art i de Fonaments d'Art de batxillerat que figuren respectivament en el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel qual estableix el currículum i desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat Valenciana. [2015/5410] (DOGV núm. 7544 de 10.06.2015)