University of Valencia logo Logo del portal

  • Universitat de València

Curs 2018-19

Data i lloc de realització: 18 de gener de 2019 en dos sessions, a les 9 i a les 16 hores, en l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació de la Universitat Politècnica de València (Cami de Vera, s/n de València)

Objectius

  • Estimular l’estudi de les matemàtiques entre els joves
  • Premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica
  • Divulgar les Matemàtiques i servir de punt de trobada entre l’ensenyança secundària i la Universitat

Participants

Podran participar en l’Olimpíada Matemàtica tots els alumnes del sistema educatiu espanyol que estiguen matriculats durant el curs 2018-2019 en Batxillerat. Amb caràcter excepcional, i si són avalats per escrit pel seu Professor, també podran prendre part alumnes del 2n Cicle d’E.S.O. d’excel·lents capacitats. La participació és individual.

Ajudes a l'estudi per als estudiants guanyadors/es

Els o les estudiants que resulten guanyadors/es de l’Olimpíada rebran una ajuda per a l’estudi per valor de 1000 €. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el cas que l’estudiant/a guanyador/a s’haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau  en un centre propi de la Universitat de València.

Les ajudes a l’estudi obtingudes són personals i intransferibles i es poden fer efectives en els dos cursos següents a l’obtenció. Si l’estudiant/a ha estat guanyador/a de les fases locals d’una o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l’estudi per a una única titulació de la Universitat de València.

Cada institució col·laboradora atorgarà el premi que determine.

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy