University of Valencia logo Logo del portal

  • Universitat de València

Data i lloc de realització: divendres 1 de març de 2019, de 9.30 a 14.00 hores en la Facultat de Geografia e Historia de la Universitat de València.

Objectius

Fomentar l’interés dels alumnes per esta ciència, que es troba estretament lligada al territori i que ens ajuda a conéixer i comprendre el món en què vivim, tant el medi natural com les activitats humanes que es desenvolupen en ell.

Participants

Podrà participar en la XI Olimpíada de Geografia de la Comunitat Valenciana (províncies de València i Castelló) tot l’alumnat matriculat  en 2n de batxillerat que curse l’assignatura de Geografia en qualsevol centre públic, concertat o privat d'ambdós províncies. La participació és individual. El nombre màxim de participants és de quatre per centre.

Continguts

Es valorarà el grau de coneixement geogràfic general (físic i humà) del territori espanyol i valencià, així com els continguts del programa de l’assignatura de Geografia de batxillerat que figura en el Decret 102/2008 d’11 de juliol de 2008. DOC 5806

 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy