University of Valencia logo Logo del portal

 • Universitat de València

Curs 2018 -19

Objectius

 • Estimular l’estudi de la química entre els joves estudiants
 • Premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica
 • Divulgar la química i servir de punt de trobada entre l’ensenyament secundari i la Universitat

Participants

Poden participar a l’Olimpíada Química els estudiants que complisquen amb les bases establides per ANQUE-Comunitat Valenciana: www.colegioquimicos.com

Ajudes a l'estudi per als estudiants guanyadors/es 

Els o les estudiants que resulten guanyadors/es de l’Olimpíada rebran una ajuda per a l’estudi per valor de 1000 €. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el cas que l’estudiant/a guanyador/a s’haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau  en un centre propi de la Universitat de València.

Les ajudes a l’estudi obtingudes són personals i intransferibles i es poden fer efectives en els dos cursos següents a l’obtenció. Si l’estudiant/a ha estat guanyador/a de les fases locals d’una o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l’estudi per a una única titulació de la Universitat de València.

Cada institució col·laboradora atorgarà el premi que determine.


Sistema de participació

1.- Fase de Preselecció

A aquesta prova de preselecció poden acudir els estudiants matriculats durant el curs 2018-2019 en la matèria de química de qualsevol curs d'ensenyament secundari (recomanable 1r o 2n de Batxillerat). Els estudiants hauran d'inscriure's prèviament a la web del Col·legi de Químics: www.colegioquimicos.com

Data límit d'inscripció per a la prova de preselecció: fins el 21 de novembre de 2018.

Aquesta fase de preselecció concerneix exclusivament als estudiants de centres de la província de València (adscrits a la Universitat Politècnica de València, a la Universitat de València o, eventualment, a la UNED).

La prova de preselecció tindrà lloc el divendres 30 de novembre de 2018, a les 16:00 a les aules F-1.4, F1.5 i E-1.1 de la Facultat de Química del Campus de Burjassot. Totes aquestes aules estan a la planta primera dels edificis  E i F del campus de Burjassot.

Mitjançant aquesta prova se seleccionarà un equip de 16 estudiants. Aquestos estudiants són els que posteriorment participaran a l'examen de la Fase Local. Els estudiants preseleccionats que ho desitgen podran participar en un seminari formatiu de preparació específic. Aquest tindrà lloc els divendres per la vesprada a la Facultat de Química, a partir del divendres 21 de desembre de 2018, en sessions de 4 hores. El programa del seminari es podrà consultar en aquest document [PDF].

Temari de la prova de preselecció

 • T.A.M. i càlculs estequimètrics
 • Formulació orgànica i inorgànica
 • Estructura de la matèria. Taula periòdica. Propietats periòdiques
 • Enllaç químic

Estructura de la prova de preselecció

La prova consistirà en:

 • Exercici pràctic: integrat per 3 problemes. Durada 90 minuts.
 • Exercici teòric: 25 preguntes d'opció múltiple. Cada qüestió constarà de 4 opcions sent solament 1 opció la vertadera. Durada 60 minuts.
2.- Segona Fase: Fase Local de l'Olimpíada

La Fase Local de l'Olimpíada té lloc de manera simultània a totes les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Els estudiants dels centres adscrits a la Universitat Politècnica de València i a la Universitat de València realitzaran una prova conjuntament el dijous 7 de març de 2019 *  en l'aula F 1.3 de la Facultat de Química de la Universitat de València (Campus de Burjassot-Paterna). La prova donarà començament a les 16:00 hores però es recomana que els estudiants convocats es personen amb almenys mitja hora d'antelació.

* L'avançament respecte del divendres 8 de març, inicialment proposat, es deu a la convocatòria de vaga en algunes universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

Se seleccionarà a 6 estudiants (3 pertanyents a centres adscrits a la UPV i altres 3 pertanyents a centres adscrits a la UV). Els 6 estudiants rebran els premis que les institucions organitzadores determinen. El lliurament d'aquestos premis es realitzarà a un acte que se celebrarà durant el mes de maig.

Temari de la prova de Fase Local

A més dels continguts de la prova de preselecció, els següents:

 • Energia de les reaccions químiques i espontaneïtat.
 • Cinètica Química.
 • Equilibri Químic.
 • Equilibri de Dissolució-Precipitació.
 • Reaccions de transferència de protons. Equilibri Àcid-Base.

Estructura de la prova de Fase Local

La prova consistirà en:

 • Exercici pràctic: integrat per 3 problemes. Durada 90 minuts.
 • Exercici Teòric: 35 preguntes d'opció múltiple. Cada qüestió constarà de 4 opcions sent solament 1 opció la vertadera. Durada 90 minuts.
3.- Fase Nacional de l'Olimpíada de Química

Les normes de participació a la Fase Nacional de l'Olimpíada de Química les establiran la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) i el Ministeri d'Educació. L'equip d'estudiants que cada universitat enviarà a aquesta Fase Nacional es designarà entre els estudiants guanyadors de la Fase Local.

Exercicis d'anys anteriors de la Fase Local 

Coordinador

José Mª Moratal Mascarell. Professor del Departament de Química Inorgánica. Facultat de Química de la Universitat de València. e-mail: jose.m.moratal@uv.es 

Juan José Borras Almenar. Professor del Departament de Química Inorgànica. Facultat de Química de la Universitat de València. e-mail: juan.j.borras@uv.es

Més informació

Tota la informació referent a l'Olimpíada de Química es pot sol·licitar a l'Associació de Químics de la Comunitat Valenciana, o mitjançant la pàgina web del Col·legi de Químics i Associació de Quimics de la Comunitat Valenciana.

Adreça: C. Astúries, 19 baix, 46023 - València
Telèfon i Fax: 96 337.53.77
E-mail: olimpiada@colegioquimicos.com
Web: www.colegioquimicos.com/olimpiada-quimica
 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy