Logo de la Universitat de València Logo Delegació per a la Incorporació a la Universitat Logo del portal

Objectius

 • Estimular l’estudi de la física entre els joves.
 • Premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica.
 • Divulgar la física i servir de punt de trobada entre l’ensenyament secundari i la Universitat.

A més d’una competició, l’Olimpíada de Física és també una experiència formativa. Després d’una prova de selecció inicial, es forma un equip d’una vintena d’estudiants que rep un curs de física de 72 hores. Ja finalitzat, es realitza la prova local per a triar els 6 classificats que, després de 12 h de formació addicional, poden participar a les fases nacional, iberoamericana i internacional.

La Real Sociedad Española de Física (RSEF), per encàrrec del Ministeri d’Educació, organitza des de 1990 la Olimpiada Española de Física (OEF), de la qual la Olimpíada de València és la fase local, així com la participació en les fases internacionals.

Participants

Alumnes matriculats a l'assignatura de física de 1r o 2n de Batxillerat en el curs 2023-24.

Calendari d'Activitats de la Fase Local de l'Olimpíada de Física

 1. Prova de Preselecció (exercicis pertanyents al temari de física de 1r de batxillerat), per a formar un equip de 20-25 estudiants, que es realitzarà el dijous 26 d'octubre de 2023 a les 16.00 h, Aula 106 de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València. 
 2. Curs de preparació de 72 h de durada de novembre de 2023 a febrer de 2024, per a estudiants preseleccionats a la primera prova. Dues vesprades per setmana (dimarts i dijous des de les 16 h a 19h.), 3 h cada sessió. A la Universitat Politècnica de València  i a la Facultat de Física de la Universitat de València.
 3. Prova local de l'Olimpíada de Física per a seleccionar l'equip de 6 estudiants que es clasifiquen, (4 titulars i 2 suplents) dels quals els 4 primers representaran al districte universitari de València en la fase nacional. 22 febrer 2024, 16 h,  Facultat de Física (Universitat de València, Campus de Burjassot).
 4. Lluirament de premis i diplomes: dijous 29 de febrer de 2024, hora i lloc per determinar. 
 5. Curs pràctic de preparació de 4 sessions (12 hores) per a l'equip seleccionat.
 6. Viatge a l'Olimpíada nacional de les 4 persones classificades: per determinar

Ajudes a l'estudi per a l'alumnat guanyador

L'alumnat que resulte guanyador de l’Olimpíada rebrà una ajuda per a l’estudi per valor de 1000 €. Aquesta ajuda es farà efectiva únicament en el cas que la persona guanyadora s’haja matriculat en el primer curs, en una titulació de grau en un centre propi de la Universitat de València.

Les ajudes a l’estudi obtingudes són personals i intransferibles i es poden fer efectives en els dos cursos següents a l’obtenció. Si l’estudiant/a ha estat guanyador/a de les fases locals d’una o més olimpíades, successivament o simultàniament, pot fer efectiva una única ajuda a l’estudi per a una única titulació de la Universitat de València.

Cada institució col·laboradora atorgarà el premi que determine.

Organització  

 • Universitat de Valencia
 • Universitat Politècnica de València

Col·laboració

 • Reial Societat Espanyola de Física
 • Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Universitat de València)

Proves Realitzades en Anys Anteriors

 Proves de Preselecció  Proves de Selecció 
 Prova de Preselecció 2022-23  Prova de Selecció 2022-23
 Prova de Preselecció 2021-22  Prova de Selecció 2021-22
 Prova de Preselecció 2020-2021  Prova de Selecció 2020-2021
 Prova de Preselecció 2019-2020  Prova de Selecció 2019-2020
 Prova de Preselecció 2018-19  Prova de Selecció 2018-19
 Prova de Preselecció 2017-18  Prova de Selecció 2017-18
 Prova de Preselecció 2016-17: A - B  Prova de Selecció 2016-17
 Prova de Preselecció 2015-16: A - B  Prova de Selecció 2015-16
 Prova de Preselecció 2014-15  Prova de Selecció 2014-15
 Prova de Preselecció 2013-14  Prova de Selecció 2013-14 
 Prova de Preselecció 2012-13  Prova de Selecció 2012-13
 Prova de Preselecció 2011-12  Prova de Selecció 2011-12
 Prova de Preselecció 2010-2011  Prova de Selecció 2010-2011
 Prova de Preselecció 2009-2010: A - B  Prova de Selecció 2009-2010
 Prova de Preselecció 2008-2009  Prova de Selecció 2008-2009
 Prova de Preselecció 2007-2008  Prova de Selecció 2007-2008
 Prova de Preselecció 2006-2007  Prova de Selecció 2006-2007
 Prova de Preselecció 2005-2006  Prova de Selecció 2005-2006
 Prova de Preselecció 2004-2005  Prova de Selecció 2004-2005
 Prova de Preselecció 2003-2004: 1 - 2  Prova de Selecció 2003-2004: 1 - 2 - 3

 

Fase Nacional

En l’enllaç següent, problemes de l’Olimpíada Espanyola de Física, s'aniran recopilant els exercicis proposats en les diferents edicions de l’Olimpíada Espanyola de Física. En alguns casos s’acompanyen també les plantilles presentades junt amb els exercicis, així com les corresponents solucions dels problemes.