Logo UVGrau en FísicaFacultat de Física Logo del portal

Anem a l'aula amb l'Estudiantat

L’estudiantat realitza pràctiques experimentals pensades per a secundària i batxillerat en un laboratori de la Facultat de Física, supervisat pel professorat de la facultat en col·laboració amb el professorat de secundària. Les sessions s’introdueixen amb joguines i demostracions. Aquesta activitat pertany a Experimenta, un conjunt d’iniciatives destinades a promoure la millora de l'aprenentatge de la física, amb especial atenció a l’observació dels fenòmens naturals i l’experimentació.

Destinataris: estudiantat de batxillerat i de 4t d’ESO amb el seu professorat de secundària que haja fet el curs de preparació bianual. (l'ultim va ser en 2021-22)

Dates de realització:  Reunió PRESENCIAL de professorat participant  dijous 17 de novembre de 2022, 17h (Saló de Graus Lise Meitner- Fac de Física).

Pràctiques d’òptica deL 11 de gener al 28 de febrer de 2023. Pràctiques de mecànica del 21 de març al 2 de juny de 2023.

Places: Poden acudir fins a un màxim de 16 estudiants per sessió. 

Termini d’inscripció: del 24 d'octubre a 4 de novembre de 2022 mitjançant aquest FORMULARI  Més informació: www.uv.es/experimenta  (Anem a l'aula)

Organització: Facultat de Física de la Universitat de València.

Col·laboració: Delegació per a la Incorporació a la Universitat (Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius)

Coordinació: Chantal Ferrer Roca.

Contacte: experimenta@uv.es

En la xarxa: www.uv.es/experimenta   www.uv.es/fisica  (dins «Activitats per a batxillerat»)