Logo UVGrau en FísicaFacultat de Física Logo del portal

Nom Categoria Secció Contacte
Saez Miralles, Mª Angeles Administradora Serveis Administratius i Econòmics

96 354 33 00

Angeles.Saez@uv.es

Momparler Marí, Purificación Tèc. Mitjana Gestió Gestió Estudiants

96 354 34 04

Purificacion.Momparler@uv.es

Ruiz Roig, Concha Cap Unitat Gestió Estudiants Gestió Estudiants

96 354 32 97

Concepcion.Ruiz@uv.es

Vicent Casañ, Laura Administrativa Gestió Estudiants

96 354 43 42

Laura.Vicent@uv.es

Trillo Pérez, Verónica Administrativa Gestió Estudiants

96 354 44 67

Veronica.Trillo@uv.es

Ros Sanjuan, Ramon Administratiu Gestió Estudiants

96 354 36 77

Ramon.Ros@uv.es

Saez Jordan, M. Pilar Cap Unitat Gestió Administració Gestió Econòmica

96 354 40 57

M.Pilar.Saez@uv.es

Peña Cantero, Raquel Administrativa Gestió Econòmica

96 354 47 59

Raquel.Pena@uv.es

Salva Fabra, Alicia Administrativa Gestió Econòmica

96 354 36 51

Alicia.Salva@uv.es

Monteagudo Iniesta, Eva Administrativa Gestió Econòmica

96 354 43 41

Eva.Monteagudo@uv.es

Serradell Torrijos, Pepa Secretaria  Degà Deganat

96 354 43 40

Pepa.Serradell@uv.es

Cuellar Pinto, Laura Auxiliar de serveis Serveis Administratius

96 354 44 68

Laura.Cuellar@uv.es

Nom Categoria Secció Contacte
Arguedas Sánchez, Carlos Coordinador de serveis Consergeria

96 354 33 07

Carlos.Arguedas@uv.es

Franco Pastor, Carmen Auxiliar de serveis Consergeria - Departaments

96 354 33 07

Carmen.Franco@uv.es

Heras Rabal, Susana

Auxiliar de serveis Consergeria - Centre

96 354 33 07

Susan.Heras@uv.es

Martín Martínez, Inmaculada Informadora d'accesos Consergeria - Centre

96 354 33 07

Salzillo.Inma.Martin@ext.uv.es

Fernández Navarré, Maria José

Auxiliar de serveis

Consergeria - Centre

96 354 33 07

Maria.J.Fernandez@uv.es

Blasco Serna, Natividad Auxiliar de serveis Consergeria - Departaments

96 354 41 53

Natividad.Blasco@uv.es

Fernandez Garcia, Luis Auxiliar de serveis Consergeria - Departaments

96 354 41 53

Luis.Fernandez-Garcia@uv.es

Nom Categoria Secció Contacte
Casas Calahorro, Mª Carmen Informadora d'accesos

Consergeria Bloc D

96 354 40 58

Salzillo.M.Carmen.Casas@ext.uv.es

Tomás Martí, Juana Mª Informadora d'accesos  Consergeria Bloc D

96 354 40 58

Salzillo.Juana.Tomas@ext.uv.es

Nom Categoria Secció Contacte
Casas López, Mª Angeles Oficial 1ª Lab. Física Gral.

96 354 32 65

Angeles.Casas@uv.es

Company Suay, Marta Oficial 1ª Lab. Física Gral.

96 354 32 65

marta.company@uv.es  

Domenech Ramos, Enrique Oficial 1ª Lab. Fac. Física

96 354 31 08

Enrique.Domenech@uv.es