Logo UVGrau en Geografia i Medi AmbientFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Informació Erasmus Pràctiques curs 2024-2025

 

El programa de mobilitat d'estudiants  Erasmus Pràctiques, per al curs 2024-2025, possibilita als i les estudiants i recien titulats de Grau i Màster oficial la realització de pràctiques en empreses, institucions, universitats, centres de formació, centres d'investigació i altres organitzacions de països europeus que participen en el Programa Erasmus + de la Unió Europea. Aquelles institucions amb seu a Espanya i que posseïsquen delegacions en països europeus podran acollir també a estudiants espanyols. També s'admet fer les pràctiques en ambaixades o consolats.

NOU (11/06/2024): La convocatòria d'Erasmus Pràctiques 2024-2025 s'ha publicat i s'obri el primer termini de sol·licituds des de l'11 de juny al 16 de juliol de 2024. Més informació en la pestanya "convocatòries"

Sessió Informativa de Erasmus Pràctiques 2024-2025: 

Si estes interessat/da en esta beca, et recomanem que veges la gravació de la sessió informativa per a estudiants de grau i màster de la Universitat de València que vam fer per zoom el dijous 20 juny 2024 10.30 a. m.

NOU (26/06/2024):La reunió està disponible en el nostre canal de Youtube. També pots veure la presentació de la reunió en format pdf.

 

 

 

 

Novetats de la nova convocatòria 2024-2025 respecte a l'anterior:

 1. En la modalitat B: es tindran en compte no sols l'estudiantat que haja finalitzat els seus estudis en el curs anterior (2023-2024), sinó també el que finalitze els seus estudis durant el curs 2024-2025 i abans de l'últim dia del termini de sol·licitud en el qual la present, si es tracta del segon, tercer i quart termini de sol·licitud. En el primer termini de sol·licitud el/la estudiant haurà de finalitzar el seu grau o màster abans del 31 d'octubre de 2024 i en tot cas abans d'iniciar les seues pràctiques.
 2. Ajuda addicional per a estudiantat en entorns desfavorits. S'inclou a més de l'estudiantat amb beca del Ministeri en el curs 2023-2024 o 2024-2025 les següents circumstàncies:
 • Discapacitat
 • Família nombrosa o monoparental
 • Víctima de terrorisme
 • Víctima de violència de gènere
 1. Nova ajuda econòmica per a cobrir les despeses del viatge basada en la distància entre la Universitat de València i el lloc on es desenvolupe l'estada corresponent. La quantia és fixa i la distància es determinarà mitjançant el calculador de distàncies de la Unió Europea en un només sentit.
 2. Import de les ajudes per grup de país: en la convocatòria 2024-2025 han hagut canvis respecte a la classificació, i per tant de l'ajuda econòmica a percebre segons el país de destinació. Àustria, Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia i Països Baixos pugen del grup 2 al grup 1. Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Letònia i República Txeca pugen del grup 3 al grup 2. Això suposa un increment en les ajudes econòmiques per a estos destins.

 

Altres detalls de la convocatòria:

Modalitats dels ajuts:

Es preveuen dues modalitats diferents d'ajuts Erasmus Práctiques:

 • Modalitat A: estudiants matriculats en una titulació oficial de la Universitat de València, el pla d'estudis de la qual contemple les pràctiques curriculars integrades. Serà necessari estar matriculat/a de l'assignatura de pràctiques en el curs 2024-2025
 • Modalitat B: titulats que hagen finalitzat els seus estudis universitaris en el curs immediatament anterior al de la realització de la pràctica. Per a aquesta convocatòria seran els que finalitzen en el curs 2023-2024 o bé finalitzen durant el curs 2024-2025 complint amb les condicions indicades per a cada termini de sol·licitud. Es considera que l'estudiant/a ha finalitzat quan en el seu expedient acadèmic consten com superats tots els crèdits necessaris per a poder sol·licitar el títol, inclosos el treball fi de grau o màster (TFG/TFM) i les pràctiques curriculars. No és necessari haver pagat les taxes per a tramitar el diploma de grau o màster.
 • Període de realització de les pràctiques del curs 2024-2025:  entre el 13 de setembre de 2024 i el 30 de setembre de 2025. 
 • Els terminis de sol·licitud: s'obriran quatre terminis de sol·licitud en els mesos de juliol i octubre 2024, gener i abril 2025
 • Es preveu un finançament d'un màxim de 12 mesos.  
 • Duració mínima de la pràctica: 2 mesos

 

Entitats d'acollida no elegibles en el programa Erasmus Pràctiques:

Amb la finalitat d'evitar possibles conflictes d'interessos o dobles finançaments, no són organitzacions d'acolliment vàlides per a aquest programa les institucions de la UE (e.g. la Comissió Europea) i altres òrgans de la UE; les organitzacions que gestionen programes de la UE, com les agències nacionals d'Erasmus+, ni les agències especialitzades. Si tens dubtes pots consultar la llista completa d'entitats no elegibles punxant ací.

Els països de destinació es poden consultar en la pestanya "Beques i dotació econòmica" d'aquesta pàgina web. El Regne Unit i Suïssa no està inclòs com a destí en la convocatòria de la beca Erasmus Pràctiques 2024-2025

La cerca de l'empresa per a realitzar les pràctiques l'ha de fer cada estudiant, per la qual cosa recomanem fer-la amb suficient temps perquè en el moment de fer la sol·licitud per Seu Electrònica UV ja cal presentar la documentació degudament signada per totes les parts: el coordinador/a de mobilitat de la titulació de grau, o si es tracta de màster el director/a del màster, un responsable per part de l'empresa i per el/la estudiant.

Per a la cerca recomanem consultar amb els/les coordinadors/es de mobilitat i de pràctiques, i que es poden trobar en els següents enllaços: 

Llista de coordinadors/es de pràctiques per centre

Llista de coordinadors/es de mobilitat per titulació 

També tenim un llistat d'empreses i institucions on han realitzat les pràctiques estudiants d'altres cursos i més informació, en la pestanya "Trobar una institució" d'aquesta pàgina web.
 

Quantia de la beca:

Es finançaran un màxim de 12 mesos. La informació de la quantia de les beques es pot consultar en la pestanya "Beques i dotació econòmica" d'aquesta pàgina web.

Per a establir la duració del període de pràctiques, cal tindre en compte si el/la estudiant ha realitzat estades prèvies dins del programa Erasmus per al mateix cicle d'estudis des del qual sol·licita la beca. En el cas de tindre un període d'Erasmus previ, cal tindre en compte les restriccions establides dins del programa Erasmus –estudis i pràctiques- ja que, sumades al nombre de mesos previstos de l'estada de pràctiques que es pretén realitzar en el mateix cicle formatiu (grau o màster), no poden superar el total de 12 mesos (24 mesos per als graus de Medicina, Odontologia, Farmàcia, i Doble Grau en Farmàcia i en Nutrició Humana i Dietètica). 

El període d'estada Erasmus previ que es té en compte per a aquest límit, és l'acreditat en el certificat d'estada d'aquesta mobilitat, amb independència dels mesos que hagen sigut finançats per la beca.

 
Compatibilitat amb la beca Erasmus estudis

La beca Erasmus Pràctiques és compatible amb la percepció d’una beca Erasmus Estudis en el mateix curs acadèmic, sempre que ambdues es gaudisquen en períodes diferents i independents. Per a tindre dret a la beca en aquest cas, és requisit indispensable haver presentat per Seu Electrònica UV​ la documentació de tancament d'expedient requerida en la beca Erasmus estudis almenys 15 dies abans de l'inici de les pràctiques. Aquestes beques s'adjudicaran condicionades al compliment del requisit especificat en aquest punt, per la qual cosa en cas d'incompliment per part de l'interessat/a la beca quedarà cancel·lada.

 

Beneficis per a l'entitat d'acollida
 • Aconseguir noves perspectives aportades pels estudiants en pràctiques.
 • Crear la possibilitat d’intercanviar coneixements i experiències en el camp de la innovació i la creativitat pel contacte amb institucions que poden aportar una perspectiva diferent.
 • Posar al dia els coneixements i les experiències de l'entitat , ja que afegirà una dimensió internacional a la institució.
 
Beneficis per als estudiants:
 • Adquisició d'experiència laboral en l'àmbit internacional i possibilitatd de trobar aplicació pràctica als coneixements teòrics adquirits en els estudis universitaris.
 • Oportunitat de desenvolupament personal, acadèmic, cultural i lingüísitc per viure i treballar en altre pais.
 • Millora del currículum vitae en incloure experiència laboral internacional reconeguda per la Universitat de València 
 • Oportunitat de desenvolupar habilitats comunicatives interculturals, d'autogestió, d'independència, d'adaptabilitat i de seguretat.  

Qualsevol dubte sobre la beca Erasmus Pràctiques serà atesa en el nostre correu practiques@uv.es al més prompte que puguem.

 

Última actualització: 26/06/2024

 
 

Informació Erasmus Pràctiques curs 2023-2024

El programa de mobilitat d'estudiants  Erasmus Pràctiques, per al curs 2023-2024, possibilita als i les estudiants i recien titulats de Grau i Màster oficial la realització de pràctiques en empreses, institucions, universitats, centres de formació, centres d'investigació i altres organitzacions de països europeus que participen en el Programa Erasmus + de la Unió Europea. Aquelles institucions amb seu a Espanya i que posseïsquen delegacions en països europeus podran acollir també a estudiants espanyols. També s'admet fer les pràctiques en ambaixades o consolats.


Publicada la convocatòria en el DOGV 9616 del 13 de juny de 2023

Resolució de la convocatòria de beques Erasmus Pràctiques 2023-2024  Més informació en la pestanya "Convocatòries" d'aquesta pàgina web. 

 

Sessió Informativa de Erasmus Pràctiques 2023-2024. 

Grabació de la sessió informativa en línia del 14 de juny sobre les beques Erasmus Pràctiques 2023-2024 on donem àmplia informació. Pots veure-la en el nostre canal de Youtube ací o bé la sessió del 6 de novembre de 2023 dins de la XXI Setmana Internacional ací.

També pots veure el pdf de la presentació de la sessió informativa ací.

 

Modalitats dels ajuts:

Es preveuen dues modalitats diferents d'ajuts Erasmus Práctiques:

 • Modalitat A: estudiants matriculats en una titulació oficial de la Universitat de València, el pla d'estudis de la qual contemple les pràctiques curriculars integrades. Serà necessari estar matriculat/a de l'assignatura de pràctiques en el curs 2023-2024
 • Modalitat B: titulats que hagen finalitzat els seus estudis universitaris en el curs immediatament anterior al de la realització de la pràctica. Per a aquesta convocatòria seran els que finalitzen en el curs 2022-2023. Es considera que l'estudiant/a ha finalitzat quan en el seu expedient acadèmic consten com superats tots els crèdits necessaris per a poder sol·licitar el títol, inclosos el treball fi de grau o màster (TFG/TFM) i les pràctiques curriculars. No és necessari haver pagat les taxes per a tramitar el diploma de grau o màster.
 • Període de realització de les pràctiques del curs 2023-2024:  Entre el 15 de setembre de 2023 i el 30 de setembre de 2024. És obligatori realitzar un mínim de 2 mesos de pràctiques
 • Els terminis de sol·licitud previstos són els següents:
 • Primer termini: des del 14 de juny fins el 14 de juliol de 2023. Ja tancat.
 • Segon termini: del 2 al 20 d'octubre de 2023, ambdós inclosos. Ja tancat.
 • Tercer termini: del 17 de gener al 16 de febrer de 2024, ambdós inclosos. Ja tancat.
 • Quart termini: del 10 al 30 d’abril de 2024, ambdòs inclosos. Ja tancat.
 • Es preveu un finançament d'un màxim de 12 mesos.  
 • Duració mínima de la pràctica: 2 mesos

 

Entitats d'acollida no elegibles en el programa Erasmus Pràctiques:

Amb la finalitat d'evitar possibles conflictes d'interessos o dobles finançaments, no són organitzacions d'acolliment vàlides per a aquest programa les institucions de la UE (e.g. la Comissió Europea) i altres òrgans de la UE; les organitzacions que gestionen programes de la UE, com les agències nacionals d'Erasmus+, ni les agències especialitzades. Si tens dubtes pots consultar la llista completa d'entitats no elegibles punxant ací.

Els països de destinació es poden consultar en la pestanya "Beques i dotació econòmica" d'aquesta pàgina web. El Regne Unit i Suïssa no està inclòs  com a destí en la convocatòria de la beca Erasmus Pràctiques 2023-2024

La cerca de l'empresa per a realitzar les pràctiques l'ha de fer cada estudiant, per la qual cosa recomanem fer-la amb suficient temps perquè en el moment de fer la sol·licitud per Seu Electrònica UV ja cal presentar la documentació degudament signada per totes les parts: el coordinador/a de mobilitat de la titulació de grau, o si es tracta de màster el director/a del màster, un responsable per part de l'empresa i per el/la estudiant.

Per a la cerca recomanem consultar amb els/les coordinadors de mobilitat i de pràctiques, i que es poden trobar en els següents enllaços: 

Llista de coordinadors de pràctiques per centre

Llista de coordinadors de mobilitat per titulació 

També tenim un llistat d'empreses i institucions on han realitzat les pràctiques estudiants d'altres cursos i més informació, en la pestanya "Trobar una institució" d'aquesta pàgina web.
 

Quantia de la beca:

Es finançaran un màxim de 12 mesos. La informació de la quantia de les beques es pot consultar en la pestanya "Beques i dotació econòmica" d'aquesta pàgina web.

Per a establir la duració del període de pràctiques, cal tindre en compte si el/la estudiant ha realitzat estades prèvies dins del programa Erasmus per al mateix cicle d'estudis des del qual sol·licita la beca. En el cas de tindre un període d'Erasmus previ, cal tindre en compte les restriccions establides dins del programa Erasmus –estudis i pràctiques- ja que, sumades al nombre de mesos previstos de l'estada de pràctiques que es pretén realitzar en el mateix cicle formatiu (grau o màster), no poden superar el total de 12 mesos (24 mesos per als graus de Medicina, Odontologia, Farmàcia, i Doble Grau en Farmàcia i en Nutrició Humana i Dietètica). 

El període d'estada Erasmus previ que es té en compte per a aquest límit, és l'acreditat en el certificat d'estada d'aquesta mobilitat, amb independència dels mesos que hagen sigut finançats per la beca.

 
Compatibilitat amb la beca Erasmus estudis

La beca Erasmus Pràctiques és compatible amb la percepció d’una beca Erasmus Estudis en el mateix curs acadèmic, sempre que ambdues es gaudisquen en períodes diferents i independents. Per a tindre dret a la beca en aquest cas, és requisit indispensable haver presentat per Seu Electrònica UV​ la documentació de tancament d'expedient requerida en la beca Erasmus estudis almenys 15 dies abans de l'inici de les pràctiques. Aquestes beques s'adjudicaran condicionades al compliment del requisit especificat en aquest punt, per la qual cosa en cas d'incompliment per part de l'interessat/a la beca quedarà cancel·lada.

 

Beneficis per a l'entitat d'acollida
 • Aconseguir noves perspectives aportades pels estudiants en pràctiques.
 • Crear la possibilitat d’intercanviar coneixements i experiències en el camp de la innovació i la creativitat pel contacte amb institucions que poden aportar una perspectiva diferent.
 • Posar al dia els coneixements i les experiències de l'entitat , ja que afegirà una dimensió internacional a la institució.
 
Beneficis per als estudiants:
 • Adquisició d'experiència laboral en l'àmbit internacional i possibilitatd de trobar aplicació pràctica als coneixements teòrics adquirits en els estudis universitaris.
 • Oportunitat de desenvolupament personal, acadèmic, cultural i lingüísitc per viure i treballar en altre pais.
 • Millora del currículum vitae en incloure experiència laboral internacional reconeguda per la Universitat de València 
 • Oportunitat de desenvolupar habilitats comunicatives interculturals, d'autogestió, d'independència, d'adaptabilitat i de seguretat.  

Qualsevol dubte sobre la beca Erasmus Pràctiques serà atesa en el nostre correu practiques@uv.es al més prompte que puguem.

 

Última actualització: 17/05/2024

 

Informació Erasmus Pràctiques curs 2022-2023

 

Sessió Informativa de Erasmus Pràctiques 2022-2023

 

 XX Setmana Internacional de la Universitat de València, celebrada del 7 al 11 de novembre de 2022. Durant aquesta setmana el Servei de Relacions Internacionals  i Cooperació, amb la col·laboració de totes les Facultats i Escoles de la Universitat, ha donat a conèixer els programes d’intercanvi per a fer estades a l´estranger al curs 2023-2024.

si no has pogut assistir a la sessió informativa d'Erasmus Pràctiques pots veure-la en el nostre canal de Youtube punxant ací

Presentació de la sessió informativa d'Erasmus Pràctiques 2022-2023

 • Publicada la convocatòria de beques Erasmus Pràctiques 2022-2023 en el DOGVMés informació en la pestanya "Convocatòries" d'aquesta pàgina web. 
 • Modalitats dels ajuts:

  Es preveuen dues modalitats diferents d'ajuts Erasmus Práctiques:

 • Modalitat A: estudiants matriculats en una titulació oficial de la Universitat de València, el pla d'estudis de la qual contemple les pràctiques curriculars integrades. Serà necessari estar matriculat/a de l'assignatura de pràctiques en el curs 2022-2023.
 • Modalitat B: titulats que hagen finalitzat els seus estudis universitaris en el curs immediatament anterior al de la realització de la pràctica. Per a aquesta convocatòria seran els que finalitzen en el curs 2021-2022. Es considera que l'estudiant/a ha finalitzat quan en el seu expedient acadèmic consten com superats tots els crèdits necessaris per a poder sol·licitar el títol, inclosos el treball fi de grau o màster (TFG/TFM) i les pràctiques curriculars. No és necessari haver pagat les taxes per a tramitar el diploma de grau o màster.
 • Període de realització de les pràctiques del curs 2022-2023:  Entre el 15 de setembre de 2022 i el 30 de setembre de 2023. És obligatori realitzar un mínim de 2 mesos de pràctiques
 • Els terminis de sol·licitud previstos són els següents:
 • Primer termini: des del 22 de juny (dia següent a la data de publicació de la convocatòria en el DOGV) fins el 15 de juliol de 2022. Ja tancat.
 • Segon termini: del 3 al 21 d'octubre de 2022, ambdós inclosos. Ja tancat.
 • Ampliació del segon termini: del 10 al 28 de novembre de 2022, ambdós inclosos. Ja tancat.
 • Tercer termini: del 17 de gener al 16 de febrer de 2023, ambdós inclosos. Ja tancat.
 • Duració mínima de la pràctica: 2 mesos

 

Entitats d'acollida no elegibles en el programa Erasmus Pràctiques:

Amb la finalitat d'evitar possibles conflictes d'interessos o dobles finançaments, no són organitzacions d'acolliment vàlides per a aquest programa les institucions de la UE (e.g. la Comissió Europea) i altres òrgans de la UE; les organitzacions que gestionen programes de la UE, com les agències nacionals d'Erasmus+, ni les agències especialitzades. Si tens dubtes pots consultar la llista completa d'entitats no elegibles punxant ací.

Els països de destinació es poden consultar en la pestanya "Beques i dotació econòmica" d'aquesta pàgina web. El Regne Unit i Suïssa no està inclòs  com a destí en la convocatòria de la beca Erasmus Pràctiques 2022-2023.

La cerca de l'empresa per a realitzar les pràctiques l'ha de fer cada estudiant, per la qual cosa recomanem fer-la amb suficient temps perquè en el moment de fer la sol·licitud per Seu Electrònica UV ja cal presentar la documentació degudament signada per totes les parts: el coordinador/a de mobilitat de la titulació de grau, o si es tracta de màster el director/a del màster, un responsable per part de l'empresa i per el/la estudiant.

Per a la cerca recomanem consultar amb els/les coordinadors de mobilitat i de pràctiques, i que es poden trobar en els següents enllaços: 

Llista de coordinadors de pràctiques per centre

Llista de coordinadors de mobilitat per titulació 

També tenim un llistat d'empreses i institucions on han realitzat les pràctiques estudiants d'altres cursos i més informació, en la pestanya "Trobar una institució" d'aquesta pàgina web.
 

Quantia de la beca:

Es finançaran un màxim de 12 mesos. La informació de la quantia de les beques es pot consultar en la pestanya "Beques i dotació econòmica" d'aquesta pàgina web.

Per a establir la duració del període de pràctiques, cal tindre en compte si el/la estudiant ha realitzat estades prèvies dins del programa Erasmus per al mateix cicle d'estudis des del qual sol·licita la beca. En el cas de tindre un període d'Erasmus previ, cal tindre en compte les restriccions establides dins del programa Erasmus –estudis i pràctiques- ja que, sumades al nombre de mesos previstos de l'estada de pràctiques que es pretén realitzar en el mateix cicle formatiu (grau o màster), no poden superar el total de 12 mesos (24 mesos per als graus de Medicina, Odontologia, Farmàcia, i Doble Grau en Farmàcia i en Nutrició Humana i Dietètica). 

El període d'estada Erasmus previ que es té en compte per a aquest límit, és l'acreditat en el certificat d'estada d'aquesta mobilitat, amb independència dels mesos que hagen sigut finançats per la beca.

 
Compatibilitat amb la beca Erasmus estudis

La beca Erasmus Pràctiques és compatible amb la percepció d’una beca Erasmus Estudis en el mateix curs acadèmic, sempre que ambdues es gaudisquen en períodes diferents i independents. Per a tindre dret a la beca en aquest cas, és requisit indispensable haver presentat per Seu Electrònica UV​ la documentació de tancament d'expedient requerida en la beca Erasmus estudis almenys 15 dies abans de l'inici de les pràctiques. Aquestes beques s'adjudicaran condicionades al compliment del requisit especificat en aquest punt, per la qual cosa en cas d'incompliment per part de l'interessat/a la beca quedarà cancel·lada.

 

Beneficis per a l'entitat d'acollida
 • Aconseguir noves perspectives aportades pels estudiants en pràctiques.
 • Crear la possibilitat d’intercanviar coneixements i experiències en el camp de la innovació i la creativitat pel contacte amb institucions que poden aportar una perspectiva diferent.
 • Posar al dia els coneixements i les experiències de l'entitat , ja que afegirà una dimensió internacional a la institució.
 
Beneficis per als estudiants:
 • Adquisició d'experiència laboral en l'àmbit internacional i possibilitatd de trobar aplicació pràctica als coneixements teòrics adquirits en els estudis universitaris.
 • Oportunitat de desenvolupament personal, acadèmic, cultural i lingüísitc per viure i treballar en altre pais.
 • Millora del currículum vitae en incloure experiència laboral internacional reconeguda per la Universitat de València 
 • Oportunitat de desenvolupar habilitats comunicatives interculturals, d'autogestió, d'independència, d'adaptabilitat i de seguretat.  

Qualsevol dubte sobre la beca Erasmus Pràctiques serà atesa en el nostre correu practiques@uv.es al més prompte que puguem.

 

 

Última actualització: 13/01/2023