Convocatòria 2023-2024

 

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Multilingüísme

 

Publicada la convocatòria en el DOGV 9616 del 13 de juny de 2023

Obertura del primer termini de sol·licitud: del 14 de juny al 14 de juliol de 2023

La documentació complementària per a la tramitació de la beca Erasmus Pràctiques 2023-2024 està disponible en la pestanya "documents útils" en l'apartat "pròxim curs".

 

Resolucions d'adjudicació

1. Sol·licitants de modalitat A i B i del primer termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional, sol·licituds pendents d'esmena i sol·licituds excloses.

Termini per esmenar: fins el 1 de setembre de 2023, inclòs.

Per a esmenar cal atendre la notificació de Seu Electrònica UV per "els meus tràmits" i adjuntar un nou document. Aquí deixem un enllaç amb instruccions de com atendre una notificació: procediment

 Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (primer termini).

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques. El termini d'acceptació finalitza el dia 14 de setembre a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

AVÍS:  el conveni de subvenció, que és un document requerit en el moment de l'acceptació de la beca, l'enviarem per correu electrònic amb instruccions de com emplenar-ho i enviar-ho, però NO és necessari presentar-ho abans del 14 de setembre.

Resolució de 13 de setembre de 2023 per la que es modifica la concessió del ajuts Erasmus Pràctiques per al curs acadèmic 2023-2024

 

2. Sol·licitants de modalitat A i B i del segon termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional de beques i sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 15 de novembre de 2023

NOU (16/11/23): Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (segon termini).

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques. El termini d'acceptació finalitza el dia 26 de novembre a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

 

Recordeu que per a acceptar la beca és necessari entre altres coses facilitar la següent informació en la Seu Electrònica UV:

- Número de compte bancària completa incloent el codi IBAN, de la qual sigues titular o cotitular.

- Nom, cognoms, mòbil de contacte i correu electrònic d'almenys un familiar o persona de confiança.

 

INSTRUCCIONS RESPECTE AL CONVENI DE SUBVENCIÓ:

El conveni de subvenció és un document necessari per a realitzar el pagament de la beca. Passos a seguir:

1. El conveni de subvenció el rebran per correu electrònic les persones beneficiàries de la beca. 

2. Cada estudiant el rep ja emplenat i només ha de signar-ho. És molt important no modificar cap dada. Si hi ha algun error haurà de comunicar-lo al correu: practiques@uv.es

3. Una vegada signat cal pujar-ho a la Seu Electrònica UV abans del 10 de desembre de 2023 a través de "els meus tràmits" dins de "Expedient d'Erasmus Pràctiques 2023-2024"

 

 

Última actualització: 16/11/2023

 

Convocatòria 2022-2023

 

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Multilingüísme  

Enllaç a la publicació en el DOGV 9366 del 21 de juny de 2022

Resolució del Vicerector d’Inernacionalització i Multilingüísme, per la que s’amplia el nombre de mesos de financiació de la convocatòria Erasmus Pràctiques 2022/2023

Resolució del Vicerector d'Internacionalització i Multilingüísme, per la que s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria Erasmus Pràctiques 2022-23

 

 

Resolucions d'adjudicació

1. Sol·licitants de modalitat A i B i del primer termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional, sol·licituds pendents d'esmena i sol·licituds excloses.

Termini per esmenar: fins el 1 de setembre de 2022

Per a esmenar cal atendre la notificació de Seu Electrònica UV per "els meus tràmits" i adjuntar un nou document. Aquí deixem un enllaç amb instruccions de com atendre una notificació: procediment

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (primer termini).

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques. El termini d'acceptació finalitza el dia 14 de setembre a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

Relació de persones beneficiàries amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

 

2. Sol·licitants de modalitat A i B i del segon termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional de beques i sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 9 de novembre de 2022

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (segon termini).

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques. El termini d'acceptació finalitza el dia 22 de novembre a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

Relació de persones beneficiàries amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

 

3. Sol·licitants de modalitat A i B i de l'ampliació del segon termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional de beques i sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 15 de desembre de 2022

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (ampliació del segon termini).

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques. El termini d'acceptació finalitza el dia 27 de desembre a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

Relació de persones beneficiàries amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

 

4. Sol·licitants de modalitat A i B i del tercer termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional de beques i sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 6 de març de 2023

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (tercer termini)

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques. El termini d'acceptació finalitza el dia 18 de març a les 23.59 h. La no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

 

Última actualització:07/03/2023

 

 

Convocatòria 2021-2022

Més informació en la pestanya "Outgoing" + "Informació general" d'aquesta pàgina web.

Resolució de convocatòria del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació 

Enllaç a l'extracte del DOGV (22/06/2021)

Està dirigida a qualsevol estudiant o recent titulat de grau i màster que estiga interessat a realitzar pràctiques en empreses, centres de formació, centres d'investigació i altres organitzacions de països que participen en el programa Erasmus+ de la Comissió Europea. 

 

Resolucions d'adjudicació

1. Sol·licitants de modalitat A i B i del primer termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional, sol·licituds pendents d'esmena i sol·licituds excloses

Termini per esmenar: fins el 1 de setembre de 2021

Per a esmenar cal atendre la notificació de Seu Electrònica UV per "els meus tràmits" i adjuntar un nou document. Aquí deixem un enllaç amb instruccions de com atendre una notificació: procediment

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (primer termini).

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques. El termini d'acceptació finalitza el dia 16 de setembre a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

 

2. Sol·licitants de modalitat A i B i del segon termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional de beques i sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 5 de novembre de 2021

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques (segon termini).

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques 2021/2022. El termini d'acceptació finalitza el dia 19 de novembre a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

 

3. Sol·licitants de modalitat A i B i del tercer termini de presentació de sol·licituds:

Adjudicació provisional de beques i sol·licituds pendents d'esmena.

Termini per esmenar: fins el 24 de febrer de 2022

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques.

Les persones amb beca adjudicada han d'acceptar la beca a través de la Seu Electrònica UV abans del dia 7 de març de 2022

La concessió de les ajudes estarà condicionada a l’efectiu compliment dels requisits establerts en les bases de la convocatòria Erasmus Pràctiques 2021-2022. Concretament, per a la modalitat B es comprovarà, abans de l’inici de les pràctiques, que la persona beneficiària ha superat els crèdits necessaris per finalitzar la titulació en ell curs 2020-2021. Per a la modalitat A es comprovarà que l’estudiant o estudianta s’ha matriculat de l’assignatura de pràctiques externes en el curs 2021-2022

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

 

4. Quart termini de presentació de sol·licituds per a modalitat A i B:

Adjudicació provisional i sol·licituds pendents d'esmena.

El termini per esmenar finalitza el 16 de maig de 2022

Per a esmenar la sol·licitud la persona interessada ha d'atendre la notificació rebuda des de la Seu Electrònica UV, i pujar un nou document degudament emplenat tenint en compte les dades que ha de corregir i que estan detallats en la resolució provisional d'adjudicació.

¿Com puc pujar un document una vegada ja tinc adjudicada la beca? Aquí deixem un enllaç amb instruccions de com pujar documents a Seu Electrònica UV:   procediment

Resolució del Vicerector d'adjudicació definitiva de les beques.

La concessió de les ajudes estarà condicionada a l’efectiu compliment dels requisits establerts en les bases de la convocatòria Erasmus Pràctiques 2021-2022. Concretament, per a la modalitat B es comprovarà, abans de l’inici de les pràctiques, que la persona beneficiària ha superat els crèdits necessaris per finalitzar la titulació en el curs 2020-2021. Per a la modalitat A es comprovarà que l’estudiant o estudianta s’ha matriculat de l’assignatura de pràctiques externes en el curs 2021-2022

IMPORTANT: L'acceptació de la beca ha de realitzar-se a través de l'entorn de tramitació electrònica  Seu Electrònica UV, en "els meus tràmits" i triant el procediment Expedient Erasmus Pràctiques 2021/2022. El termini d'acceptació finalitza el dia 27 de maig de 2022 a les 23.59 hLa no acceptació en aquest termini implica que la persona adjudicatària renuncia a la beca.

 

Relació dels beneficiaris amb dret a l'ajut addicional de 250 euros.

Nota: el pagament d'aquesta ajuda s'inclou directament en el càlcul dels dos pagaments del 70% i 30% que rep la persona beneficiària. 

 

Última actualització: 29/06/2022