Logo UVGrau en Geografia i Medi AmbientFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Grau en Geografia i Medi Ambient

Primer Curs

Segon Curs

Tercer Curs

Quart Curs

(Els horaris també es poden consultar des de Grau en Geografia i Medi Ambient, Pla d'Estudis, VEURE FITXA)

 Exàmens (Curs 2020-2021)