Logo UVGrau en HistòriaFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Les pràctiques externes són una activitat de naturalesa formativa realitzada pels estudiants i supervisada per un tutor de l'empresa o institució on es desenvolupa i per un tutor acadèmic de la Universitat de València. Té com principal objectiu permetre als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica afavorint, al mateix temps, l'adquisició de competències que els preparen per a l'exercici d'activitats professionals, faciliten la seua ocupació i fomenten la seua capacitat d'empreniment.

La Universitat de València considera les pràctiques externes com una metodologia important i necessària en l'aprenentatge i preparació dels seus estudiants i, al mateix temps, de vinculació amb la societat, i disposa d'un reglament propi que les regula. Per cada centre universitari existeix una comissió de pràctiques que té, entre unes altres, la missió de promoure i de supervisar acadèmicament les pràctiques formatives.

Correspon a ADEIT, Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València, sota la direcció de la Vicerectora d'Estudis i Política Lingüística, la Vicerectora de Postgrau i la Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació, l'organització, planificació i gestió de les pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de València.

Més informació sobre pràctiques externes