Logo UVGrau en HistòriaFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Grau en Història

Primer Curs

Segon Curs

Tercer Curs

Quart Curs

 

(Els horaris també es poden consultar des de Grau en Història, Pla d'Estudis, VEURE FITXA)

Exàmens (Curs 2022-2023)

RESOLUCIÓ DEL VICERECTORAT D’ESTUDIS I POLÍTICA LINGÜÍSTICA EN RELACIÓ AMB LA REALITZACIÓ D’EXÀMENS PER PART DE L’ESTUDIANTAT QUE ES TROBE CONFINAT PER
COVID-19, PER SER POSITIU O PER SER CONTACTE ESTRET D’UNA PERSONA AFECTADA

Informació exàmens primera convocatòria i protocols Covid