Facultat de PsicologiaGrau en LogopèdiaUniversitat de València Logo del portal

Sol·licitud cita prèvia

A causa de la situació generada pel Covid 19, ha sigut suspesa l'atenció presencial al públic en el Servei d'Estudiants de la Universitat excepte per a aquells casos en què siga necessari realitzar alguna gestió presencial que s'atendrà exclusivament amb cita prèvia, podent reservar dia i hora, per a això:

Si vols sol·licitar cita prèvia per a l'àrea de Grau

Si vols sol·licitar cita prèvia per a l'àrea de Postgrau

Si vols sol·licitar cita prèvia per al Màster de Secundària

Si vols sol·licitar cita prèvia per a l'àrea de Beques

Si vols sol·licitar cita prèvia per a l'àrea de Títols Propis

 

Servei d'Estudiants

Edifici Rectorat

Avinguda Blasco Ibáñez, 13 - Nivell 0.

46010 VALÈNCIA

 

El telèfon d'atenció al públic és: 963.983.203

 

Si prefereix contactar per correu electrònic, segons el tipus de consulta, pot dirigir-se a les següents adreces:

 

CORREU ELECTRÒNIC

SECCIONS

accesogrado@uv.es

Accés i admissió a títols de grau: PAU batxiller, PAU majors de 25, 40 i 45 anys i preinscripció.

postgrau@uv.es

infosecundaria@uv.es

Accés i admissió a Másters Oficials i Estudi d’equivalència de títols estrangers.

Qualsevol consulta sobre el Màster de Secundària.

certipropis@uv.es

Sol·licitud d'expedició de certificats de PAU, CAP i títols propis.

becasest@uv.es

Tramitació de les sol·licituds, per a estudis de grau i màster, de beques del Ministeri, GVA, beques pròpies i premis.

planes@uv.es

Gestió plans d'estudi de títols oficials i títols propis de postgrau.

titulos@uv.es

Expedició de títols propis, títols oficials i SET.

geconomicamaster@uv.es Gestió econòmica de màsters oficials

ESCOLA DOCTORAL

SECCIONS

preinscripcio.doctorat@uv.es

Admissió a doctorat: requisits d’admissió, procediment de preinscripció, resultats de l’admissió.

tesi.doctorat@uv.es

Dipòsit i defensa de la tesi doctoral i declaració d’equivalència de títols estrangers de doctorat.

activitats.doctorat@uv.es

Oferta, inscripció i reconeixement d'activitats transversarls i específiques de doctorat.

certificats.doctorat@uv.es

Sol·licitud de certificats i de títol de doctor.

admin.doctorat@uv.es

Incidències de matrícula, pagament de rebuts, targetes, altes, baixes i prórrogues.