Logo UVGrado en MedicinaFacultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Documentació necessària curs 2012-2013

Instruccions per abans d’anar-te’n

En arribar la institució d’acollida:

  • Annex VIII Certificat d'Incorporació. Cal enviar per fax (34-963983462), per correu electrònic (relaciones.internacionales@uv.es) o per correu postal el document "Confirmation of arrival and registration/Certificat Incorporació" (Annex VIII), degudament signat. Recomanem que l’estudiant guarde una còpia com a comprovant personal.

Important: Per a rebre el primer pagament de la beca caldrà que hages presentat tota la documentació anteriori, per tant, no s’ingressarà el 80% corresponent. La tramitació del pagament de les beques es farà per ordre de recepció del certificat d’incorporació.

Ampliació d'estada: en cas que desitgeu ampliar l'estada, cal sol.licitar-la mitjançant aquest imprés. Aquest imprés ha d' estar degudament signat per  totes dues, la institució d'origen i la d'acogida. A més, cal tenir en compte que l'autorització de la Universitat de València estarà subjecta a la disponibilitat de fons de la OAPEE.

A la tornada:

Cal també lliurar la memòria d’activitats al tutor acadèmic per poder avaluar la pràctica i incorporar els crèdits a l’expedient. Importante: No podrem ingressar el 20% restant de cada beca, si manca una part d’aquesta documentació. Altres documents: