Logo UVGrado en MedicinaFacultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

EIXIDES PROFESSIONALS DEL GRADUAT/A EN MEDICINA:

            El grau de Medicina proporciona una formació integral que permet conéixer adequadament les ciències i tècniques associades a la prevenció, el diagnòstic i el tractament de la malaltia i adquirir una experiència clínica adequada per a l'exercici posterior de la professió de metge/a, tal com s'especifica en les normatives vigents a nivell estatal i europeu.

            L'àmbit d'actuació és molt ampli i abasta, entre altres possibilitats, a hospitals, centres de salut, centres docents, centres d'investigació i serveis de l'administració pública, així com a la indústria i a l'exercici privat de la professió. Per a l'obtenció del títol de metge especialista en les diferents àrees de capacitació especifica els graduats en Medicina accedeixen a això per la via MIR (Metges Interns Residents) que constitueix la principal eixida professional de els/as diplomats/as de la Facultat de Medicina, encara que existeixen altres opcions per a dur a terme l'exercici de la professió.

            A continuació, es relacionen les especialitats mèdiques i diverses opcions relacionades amb l'exercici professional del graduat/a en Medicina:     

- Metge/ssa Especialista en Alergologia

- Metge/ssa Especialista en Anatomia Patològica                                                    

- Metge/ssa Especialista en Anestesiologia i Reanimació                                                 

- Mèdic/ssa Especialista en Angiologia i Cirurgia Vascular                                                  

- Metge/ssa Especialista en Anàlisis Clíniques

- Metge/ssa Especialista en Aparell Digestiu                                             

- Mèdic/ssa Especialista en Cardiologia                                                       

- Mèdic/ssa Especialista en Cirurgia Cardiovascular                                                 

- Metge/ssa Especialista en Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu          

- Metge/ssa Especialista en Cirurgia Oral i Maxil·lofacial

- Metge/ssa Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia                                           

- Metge/ssa Especialista en Cirurgia Pediàtrica                                                        

- Metge/ssa Especialista en Cirurgia Plàstica Estètica i Reparadora                                    

- Metge/ssa Especialista en Cirurgia Toràcica                                               

- Metge/ssa Especialista en Dermatologia Mèdic-quirúrgica i *Venereología                   

- Metge/ssa Especialista en Educació Física i de l'Esport                                                

- Mèdic/ssa Especialista en Endocrinologia i Nutrició                                                      

- Metge/ssa Especialista en Farmacologia Clínica                                                               

- Metge/ssa Especialista en Hematologia i Hemoteràpia                                                   

- Metge/ssa Especialista en Immunologia                                                     

- Metge/ssa Especialista en Medicina del Treball                                                   

- Metge/ssa Especialista en Medicina Familiar i Comunitària         

- Metge/ssa Especialista en Medicina Física i Rehabilitació                                             

- Metge/ssa Especialista en Medicina Intensiva                                                       

- Metge/ssa Especialista en Medicina Interna                                                          

- Metge/ssa Especialista en Medicina Legal i Forense                                                        

- Metge/ssa Especialista en Medicina Nuclear                                                         

- Metge/ssa Especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública                                       

- Metge/ssa Especialista en Microbiologia i Parasitologia                                                  

- Metge/ssa Especialista en Nefrologia                                                        

- Metge/ssa Especialista en Pneumologia                                                      

- Metge/ssa Especialista en Neurocirurgia                                                    

- Metge/ssa Especialista en Neurofisiologia clínica                                                 

- Metge/ssa Especialista en Neurologia                                                        

- Metge/ssa Especialista en Obstetrícia i Ginecologia                                                         

- Metge/ssa Especialista en Oftalmologia                                                    

- Metge/ssa Especialista en Oncologia Mèdica                                                        

- Metge/ssa Especialista en Oncologia Radioteràpica                                                         

- Metge/ssa Especialista en Otorrinolaringologia                                                    

- Metge/ssa Especialista en Pediatria i Àrees Específiques                                                   

- Metge/ssa Especialista en Psiquiatria                                                        

- Metge/ssa Especialista en Radiodiagnòstic                                                          

- Metge/ssa Especialista en Reumatologia                                                   

- Metge/ssa Especialista en Urologia

- Científics/as Titulars d'Organismes Públics d'Investigació

- Docència:

            - Universitat

            - Formació Professional

            - Formació Continuada

            - Educació Secundària

- Facultatiu/va de l'Institut Nacional de *Toxicologia i Ciències Forenses (INTCF).

- Inspector/a metge/ssa:

            - Seguretat Social

            - RENFE.

- Investigador/a en empreses privades (indústria farmacèutica, laboratoris…)

- Metge/ssa del Cos Militar de Sanitat militar.

- Metge/ssa en:

            - Sanitat Nacional.

            - Administració local

            - Registre civil

            - Serveis d'Urgències / SAMU

            - Residències de personens majors.

            - Institucions penitenciàries

            - Sector privat

            - Gabinets d'avaluació psicotècnica.

            - Mutualitats

            - Companyies asseguradores

            - Salut marítima (Metge/ssa de la mar)

            - Cooperació i ajuda humanitària

            La inserció laboral en l'àrea de Medicina és de les més favorables amb taxes d'ocupació d'al voltant del 95%. En el recent estudi d'inserció laboral de la Universitat de València, realitzat per UVocupació la taxa d'ocupació és del 98,1% i Medicina és el grau amb el major percentatge d'egressats i egressades amb una primera ocupació que requereix estudis universitaris i està relacionat amb la titulació. També presenta xifres elevades en l'estudi de l'ocupació última o actual, en el qual és la segona titulació, amb el 97,5% de metges emprats.  En 2019 (any de publicació de l'estudi de UVocupació), el 84,4% ocupava posats de tècnic/a o amb persones a càrrec; el 95% treballava a jornada completa; el 97,5% estava contractat en una empresa del sector sanitari; i el 88,2% (el percentatge més elevat de la Universitat) exercia la professió en una gran empresa (plantilla de més de 250 treballadors/as). En aquest estudi s'indica que el 96% de l'alumnat tornaria a realitzar la carrera, i que un de cada tres estudiants va participar en un programa d'intercanvi internacional.