Logo UVGrado en MedicinaFacultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

La Junta de Centre és l'òrgan màxim de representació, decisió i control del centre.

En aquesta pàgina tots els membres de la Junta actual podran consultar:

  • La convocatòria de la Junta
  • La documentació de cada Junta
  • Les actes de cada Junta
  • L'acumulat dels acords de l'any en curs

La documentació i les actes són d'accés restringit i només per als membres de la Junta. La convocatòria i els acords es poden consultar públicament. S'han ordenat per ordre cronològic per a facilitar el seu accés. La documentació d'anys anteriors s'emmagatzema en pàgina a part.

Junta de centre Caràcter Convocatòria Documentació
22 desembre 2021 Ordinària Veure Convocatòria Veure Documentació
26-29 novembre 2021 Extraordinària Virtual Veure Convocatòria Veure Documentació
2-4 novembre 2021 Extraordinària Virtual Veure Convocatòria Veure Documentació
21-25 octubre 2021 Extraordinària Virtual Veure Convocatòria Veure Documentació
14 octubre 2021 Ordinària Veure Convocatòria Veure Documentació
14-16 juny 2021 Extraordinària Virtual Veure Convocatòria Veure Documentació
27 maig 2021 Ordinària Veure Convocatòria Veure Documentació
6-10 maig 2021 Ordinària Virtual Veure Convocatòria Veure Documentació
20-22 abril 2021 Ordinària Virtual Veure Convocatòria Veure Documentació
26-31 marzo 2021 Ordinària Virtual Veure Convocatòria Veure Documentació
4 febrer 2021 Extraordinària Veure Convocatòria Veure Documentació

ANY 2020 Veure Convocatòries Veure Documentació
ANY 2019 Veure Convocatòries Veure Documentació
ANY 2018 Veure Convocatòries Veure Documentació
ANY 2017 Veure Convocatòries Veure Documentació
ANY 2016 Veure Convocatòries Veure Documentació
ANY 2015 Veure Convocatòries Veure Documentació
ANY 2014 Veure Convocatòries Veure Documentació
ANY 2013 Veure Convocatòries Veure Documentació
ANY 2012 Veure Convocatòries Veure Documentació