Logo UVGrado en MedicinaFacultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

La Junta de Centre és l'òrgan màxim de representació, decisió i control del centre.

En aquesta pàgina tots els membres de la Junta actual podran consultar:

  • La convocatòria de la Junta
  • La documentació de cada Junta
  • Les actes de cada Junta
  • L'acumulat dels acords de l'any en curs

La documentació i les actes són d'accés restringit i només per als membres de la Junta. La convocatòria i els acords es poden consultar públicament. S'han ordenat per ordre cronològic per a facilitar el seu accés. La documentació d'anys anteriors s'emmagatzema en pàgina a part.

Junta de centre Caràcter Convocatòria Documentació

18 de juliol de 2024

Ordinària Veure convocatòria Veure documentació

11 d'abril de 2024

Ordinària Veure convocatòria Veure documentació

15 de febrer de 2024

Extraordinària Veure convocatòria Veure documentació

24 de gener de 2024

Ordinària Veure convocatòria Veure documentació

10 al 12 de enero de 2024

Extraordinària Virtual Veure convocatòria Veure documentació

Any 2023 Veure Convocatòries Veure Documentació
Any 2022 Veure Convocatòries Veure Documentació
ANY 2021 Veure Convocatòries Veure Documentació
ANY 2020 Veure Convocatòries Veure Documentació
ANY 2019 Veure Convocatòries Veure Documentació
ANY 2018 Veure Convocatòries Veure Documentació