Universitat de ValènciaGrau en Nutrició Humana i DietèticaFacultat de Farmàcia Logo del portal

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Centre on s'imparteix: Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

Web específica del grau: www.uv.es/graus/nutricio

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 135

Matèries optatives: 15

Pràctiques externes: 18

Treball fi de grau: 12

Codi titulació: 1205

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
144

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
18 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: Dietiste Nutricionista

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Anglès, Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS estudiants temps parcial/ 36 ECTS estudiants temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Mónica Fernández Franzón

Coordinador/a de la titulació Mª José Esteve Mas

Coordinador/a de pràctiques externes Ester Carbó Valverde

Coordinador/a de mobilitat Lara Manyes i Font

Interès acadèmic, científic o professional:

Aquest grau forma professionals capacitats per al desenvolupament d’activitats orientades a l’alimentació i la nutrició de les persones o dels col·lectius en diverses situacions fisiològiques i/o patològiques, d’acord amb els principis de protecció i promoció de la salut, prevenció de malalties i tractament dieteticonutricional quan calga, incloent-hi els principis deontològics i legals que permeten exercir la pràctica professional amb autonomia, consciència de renovació dels coneixements i capacitat de col·laboració amb altres professionals de l’àmbit sanitari.

Informacions pràctiques:

Per a estudiar Nutrició Humana i Dietètica és imprescindible tenir coneixements previs de biologia i de química, i és recomanable tenir-ne de física i de matemàtiques.

Aquest grau té 20 assignatures transversals (111 crèdits comuns) amb el grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments. El crèdits comuns es reparteixen de la següent manera: 99 crèdits entre assignatures de formació bàsica i obligatòries i 12 crèdits d’assignatures optatives.

El grau en Nutrició s'ha actualitzat afegint nous continguts en Psicologia, Nutrició comunitària, Documentació i metodologia científica, Patologia molecular i Higiene alimentària.

Dietista nutricionista és una professió sanitària regulada per la Llei 44/2003, de 21 de novembre.

S'ofereix un curs de formació addicional de 55,5 crèdits per als qui tinguen la diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica i vulguen obtenir-ne el títol de grau. Es pot demanar el reconeixement de les pràctiques si s'ha treballat com a dietista nutricionista.

La Universitat de València té una Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia pròpia on l'estudiant es forma en l'atenció a pacients externs.

La Facultat de Farmàcia ofereix també un doble grau en Farmàcia+Nutrició Humana i Dietètica.