Universitat de ValènciaGrau en Nutrició Humana i DietèticaFacultat de Farmàcia Logo del portal

T'interessa el camp de l'alimentació i de la salut humana?

Est és un Grau que forma professionals qualificats per al desenvolupament d'activitats orientades a l'alimentació i la nutrició de les persones o grups de persones en diverses situacions fisiològiques i/o patològiques, d'acord amb els principis de protecció, i promoció de la salut  i de la  prevenció de les  malalties.

Sobre la base d'aquests estudis el dietista-nutricionista serà la persona qualificada i legalment reconeguda per a poder aconsellar una bona  alimentació a persones o col·lectius, així com pautar un tractament dietètic-nutricional quan siga necessari.

Si estàs interessat/a en:

 • conèixer els fonaments de la Nutrició i la Dietètica
 • conèixer les funcions dels nutrients i la composició i propietats dels aliments
 • comprendre les implicacions de l'alimentació en la salut
 • intervenir en qualitat i seguretat alimentària
 • intervenir en l'organització, gestió i implementació de les diferents modalitats de l'alimentació tant a nivell comunitari com a  hospitalari i ambulatori
 • assessorar en el desenvolupament, comercialització, etiquetatge, comunicació i màrqueting dels productes alimentosos

Si et motiva:

 • conèixer els hàbits alimentaris i proposar la dieta ideal per a cada tipus de persona segons el seu estat fisiològic
 • col·laborar amb altres professionals de l'àmbit sanitari per a millorar la salut humana i el benestar de les persones
 • participar en activitats de promoció de la salut i prevenció de trastorns i malalties relacionades amb la nutrició i els estils de vida

I tens:

 • habilitat per a les relacions socials i el treball en equip
 • capacitat d'organització
 • interès per les bases científiques que expliquen els processos relacionats amb una alimentació saludable
 • ganes de treballar en el laboratori i en la clínica nutricional

Tens el perfil idoni per a cursar el Grau de Nutrició Humana i Dietètica