Universitat de ValènciaGrau en Nutrició Humana i DietèticaFacultat de Farmàcia Logo del portal

 La Universitat de València en xifres 2020-2021

► Estructura

 • Facultats 17
 • Escola Tècnica Superior 1
 • Escola de Doctorat 1
 • Departaments 84
 • Instituts i centres d'investigació 24: Propis13, Mixtos 3, Interuniversitaris 6, Adscrits 2
 • Estructures de Recerca interdisciplinària (ERIS) 3
 • Jardí Botànic 1
 • Observatori astronòmic 1
 • Clíniques Universitàries 6
 • Biblioteques i Arxius 13
 • Serveis Generals i altres unitats 15
 • Serveis Centrals Administratius i Econòmics 16
 • Col·legis majors 1
 • Centres adscrits 3

► Oferta acadèmica

  Curs 2019-2020 Curs 2020-2021
Graus 56 56
Graus dobles 6 8
Titulacions de grau pròpies  1 -
Màsters oficials 103 103
Programes de doctorat  62 61
Postgraus propis 276 246
Màster propi  98 93
Diploma d’especialització 60 48
Certificat universitari 60 57
Expert universitari 58 48

► Més informació 

A la pàgina del Recull de dades estadístiques de la Universitat de València