Logo UVGrau en PeriodismeFacultat de Filologia, Traducció i Comunicació Logo del portal

Aquestes beques oferixen una experiència professional en una empresa europea. A més, qualificació professional complementària, perfeccionament dels coneixements lingüístics i millors oportunitats d'accés al món laboral. 

Beneficiaris i requisits

1. Titulats universitaris de qualsevol universitat espanyola, siga quin siga la seua àrea d'estudis (la titulació ha de trobar-se en el catàleg oficial de titulacions impartides en universitats espanyoles).

2. S'haurà d'haver finalitzat els estudis universitaris en els últims 2 anys.

3. Sense experiència prèvia, una vegada finalitzats els seus estudis, en l'àmbit professional de la seva titulació.

4. Nivell d'idiomes adequat per a la realització de les pràctiques.

5. No haver gaudit d'altra beca de pràctiques en l'estranger (Argo, Integrants, Leonardo da Vinci, Erasmus pràctiques, Faro o altres programes semblants).

 

No podran participar: titulats amb estudis de Doctorat, Màster o d'altre tipus d'estudis de postgrau que no hagen obtingut el títol universitari previ a aquests estudis en una Universitat espanyola pública o privada, titulats amb homologació de títols obtinguts en altres països i estudiants que estiguen cursant màster o doctorat.

Més informació:

ADEIT Beques Leonardo