UVGrauPsicologiafacultat Logo del portal

TRÀMITS ADMINISTRATIUS

SOLICITUD GENERAL

Els tràmits que no es puguen realitzar a través de l'ENTREU Seu Electrònica: canvis de grup, reconeixements/convalidacions, etc., se sol·licitaren emplenant informàticament la sol·licitud general en pdf. Una vegada emplenada es podrà:

 • Si no es disposa de signatura electrònica: Enviar la sol·licitud per e-mail a fac.psicologia@uv.es, sent necessari imprimir les 3 còpies de la sol·licitud, signar-les i lliurar-les presencialment en la Secretaria.
 • Si es disposa de signatura electrònica: Enviar la sol·licitud signada electrònicament per e-mail a fac.psicologia@uv.es.

Per a obtenir el formulari de sol·licitud general, punxar ací

ENTREU Seu Electrònica

La sol·licitud dels següents tràmits es realitzarà a través de l'Aplicació ENTREU Seu Electrònica, a la pàgina web del Centre:

 • Sol·licitud de Títol Universitari
 • Sol·licitud de Devolució de Taxes.
  • Rebut/s de matrícula
  • Justificant del motiu de la devolució

SOL·LICITUD DE CERTIFICACIONS

La sol·licitud dels següents tràmits es realitzarà a través de l'Aplicació ENTREU Seu Electrònica, a la pàgina web del Centre:

 • Sol·licitud de Certificat de Matrícula
 • Sol·licitud de Certificat de Taxes
 • Sol·licitud de Certificat PIR (A partir de la convocatoria)
 • Sol·licitud de Certificat d'Assegurança Escolar

TRÀMITS ACCÉS, CONVOCATÒRIES I CONTINUACIÓ D'ESTUDIS
 

La sol·licitud dels següents tràmits es realitzarà a través de l'Aplicació ENTREU Seu Electrònica, a la pàgina web del Centre:

 • Sol·licitud d'Estudis a temps parcial
  • Documentació: Justificant de les causes de la sol·licitud
 • Sol·licitud d'Admissió a Curs d'Adaptació a Grau
  • Documentació per a estudiants externs: Títol i Certificat acadèmic
 • Sol·licitud de Continuació d'Estudis
 • Sol·licitud d'Avançament de Convocatòria
 • Sol·licitud de Trasllat d'Expedient (Per a estudiants de la Universitat de València a altres Universitats)
  • Rebut de la Taxa
  • Admissió Centro Universitari
Per a consultar els terminis de les diferents sol·licituds accedir al calendari de procesos administratius

 

ALTRES TRÀMITS ADMINISTRATIUS

La sol·licitud dels següents tràmits es realitzarà a través de l'Aplicació ENTREU Seu Electrònica, a la pàgina web del Centre:

TRÀMITS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA D'ESTUDIANTS

 • Compulsa de Documents [Sol documents expedits pel Centre]
  • Original i Fotocòpia del documento
  • Justificant de l'Abonament de les taxes corresponents (10,69 €)
  • En cas de no sol·licitar-ho la persona interessada serà necessari autoritzar a un tercer, mitjançant escrit a aquest efecte, havent d'acreditar-se amb el D.N.I. i amb fotocòpia del D.N.I. del/de l'estudiant.
    
 • Sol·licitud de Convalidació de Crèdits de Lliure Elecció
  • Llicenciatura: Justificant del Curs i rebut de les taxes.
  • Grau: Justificant d'Activitat Puntual i rebut de les taxes
  • Termini de Presentació: Durant tot el curs acadèmic
    
 • Sol·licitud de Convalidació/Reconeixement de Crèdits

  Aquestes convalidacions hauran de realitzar-se en el període de matrícula.

  Documentació que s'haurà d'aportar per formalitzar la sol·licitud de convalidació:
  • Certificació acadèmica personal de notes
  • Planes d'Estudis de la titulació de procedencia
  • Guia/s Docent/s de la/s assignatura/s de l'any/s en el qual es va aprovar segellada/s pel Departament.
  • Sol·licitud degudament emplenada

 

 • Sol·licitud d'Adaptació d'Estudis
  • Termini de Presentació: De l'1 al 20 de juliol
    
 • Lliurament de Títols Universitaris i SET
  Una vegada rebuda la notificació de recollida del títol:
  • D.N.I. en vigor.
  • Dipòsit del títol universitari.
  • En cas de no recollir-ho el/la interessat/a, podrà recollir-ho una personal autoritzada mitjançant poder notarial, qui haurà d'acreditar la seva identificació i dipositarà original del mateix, o si escau, còpia del poder notarial pel seu acaro en el cas que fos un poder general.
    
 • Sol·licitud Convocatòria Extraordinària Examen Planes en procés d'extinció
  • La sol·licitud es realitzarà a través de la Secretaria Virtual
  • Termini de presentació: Període de Matrícula
    
 • Convocatòria de admissió per continuació d'estudis universitaris oficials parcials espanyols o estrangers per al curs 2016-2017 Informació

Informació General

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, per a la realització de qualsevol consulta i/o tràmit administratiu, el/l'estudiant haurà de sol·licitar-ho proveït del seu Document Nacional d'Identitat en vigor.
 
 
 
 
 

 

 

Aquesta pàgina web utilitza cookies pròpies i de tercers amb fins tècnics , d'anàlisi del trànsit per facilitar la inserció de continguts en xarxes socials a petició de l'usuari . Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús . Per a més informació consulte la nostrapolítica cookies