UVGrauPsicologiafacultat Logo del portal

Documentació

 

Grau Psicologia

 

Calendari de defenses

 1. Convocatòria TFG Desembre 2022
  • Data, hora i lloc de Defensa de TFG
 2. Convocatòria TFG Març 2023
  • Data, hora i lloc de Defensa de TFG
 3. Convocatòria TFG Juny 2023
  • Data, hora i lloc de Defensa de TFG
 4. Convocatòria TFG Juliol 2023
  • Data, hora i lloc de Defensa de TFG
Psicologia
Procediment i Calendari de Presentació
Manual d'Instruccions
Guia sobre el Treball d'Investigació
Guia per a la realització de Projectes Professionals
Guia d'Investigació sobre Estudi de casos 
Criteris d'Evaluació 

 

Oferta de línies temàtiques i professorat tutor curs 2022-23