UVGrauPsicologiafacultat Logo del portal

Documentació

 

Grau en Psicologia

Presentacions informatives

Vídeo

 

Calendari de defenses

Convocatòria TFG JUNY 2021

Convocatòria TFG JULIOL 2021

 

Psicologia
Procediment i Calendari de Presentació
Manual d'Instruccions
Guia sobre el Treball d'Investigació
Guia per a la realització de Projectes Professionals
Guia d'Investigació sobre Estudi de casos 
Criteris d'Evaluació 

 

Oferta de línies temàtiques i professorat tutor curs 2020-21