UVGrauPsicologiafacultat Logo del portal

Oferta de títols propis

logoÀrea de Psicologia

Certificat Universitari de Dislèxia Evolutiva: Conceptualització, Avaluació i Intervenció

Data fi preinscripció: 15/02/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 6.00

Preu: 275€

Expert Universitari en Psicologia Positiva i Coaching

Data fi preinscripció: 12/03/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 300€

Microcredencial Universitària ¡Stop a la Violència en la parella Adolescent!: Un mal d'aquest Segle

Data fi preinscripció: 26/03/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 2.00

Preu: 200€

Microcredencial Universitària Com fer front a l'Assetjament Escolar i Ciberassetjament a les Aules

Data fi preinscripció: 26/03/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 2.00

Preu: 200€

Expert Universitari en Trastorns Emocionals

Data fi preinscripció: 08/04/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 17.00

Preu: 1.200€

Expert Universitari en Violència Filio-Parental i altres Problemes Relacionats

Data fi preinscripció: 28/04/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 480€

Expert Universitari en Tecnologies de la Informació i Comunicació en Psicologia Clinica i Salut

Data fi preinscripció: 13/07/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 1.000€

Microcredencial Universitària en Neurociència i comunicació: un enfocament pràctic

Data fi preinscripció: 08/09/2023

Modalitat: Presencial

Crèdits: 6.00

Preu: 600€

Expert Universitari en Infancia i Adolescencia en Risc. Comprensio i Intervencions Especifiques

Data fi preinscripció: 08/09/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 875€

Máster de formación permanente en Sexualidad: educación y terapia sexual en población general y colectivos específicos.

Data fi preinscripció: 14/09/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 60.00

Preu: 3.300€

Expert universitari en desenvolupament i educació afectiu-sexual

Data fi preinscripció: 14/09/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 16.00

Preu: 700€

Expert Universitari en Neurocriminologia

Data fi preinscripció: 15/09/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 18.00

Preu: 600€

Expert universitari en Aspectes bàsics en la intervenció des de la Psicologia Afirmativa LGTBIQA+

Data fi preinscripció: 15/09/2023

Modalitat: Presencial

Crèdits: 15.00

Preu: 760€

Màster de Formació Permanent en Neurocriminologia

Data fi preinscripció: 15/09/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 60.00

Preu: 925€

Expert Universitari en Intervenció Multidisciplinària per a Trastorns Alimentaris

Data fi preinscripció: 30/09/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 17.00

Preu: 1.200€

Màster de Formació Permanent en Psicoteràpia i Psicologia Clínica: estratègies actuals d'intervenció

Data fi preinscripció: 30/09/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 60.00

Preu: 3.300€

Expert Universitari en Teràpia Cognitiu-Conductual per a l'Estrés, l'Ansietat i la Depressió

Data fi preinscripció: 30/09/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 650€

Màster de Formació Permanent en línia en Psicoteràpia i Psicologia Clínica: estratègies actuals d'intervenció

Data fi preinscripció: 30/09/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 60.00

Preu: 2.300€

Expert Universitari en Gestió del Talent a l'Aula de Llengües: Innovació, Creativitat i Intel·ligència Emocional

Data fi preinscripció: 18/10/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 300€

Màster de Formació Permanent en Prevenció i Intervenció amb Adolescents en Risc i Violència Filioparental

Data fi preinscripció: 27/10/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 60.00

Preu: 2.500€

Màster de Formació Permanent en Coaching i Lideratge

Data fi preinscripció: 02/11/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 60.00

Preu: 3.000€

Expert Universitari en Estratègies actuals d'intervenció en psicoteràpia i psicologia clínica

Data fi preinscripció: 06/11/2023

Modalitat: Presencial

Crèdits: 15.00

Preu: 650€

Diploma d'Especialització en Perfils Neurocriminològics

Data fi preinscripció: 10/11/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 30.00

Preu: 925€

Expert Universitari d'Actualització en Estimulació Cognitiva en Demències

Data fi preinscripció: 14/11/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 21.00

Preu: 995€

Expert Universitari en Trastorns de l'Espectre Autista

Data fi preinscripció: 17/11/2023

Modalitat: Presencial

Crèdits: 15.00

Preu: 1.300€

Expert Universitari en Habilitats Terapèutiques des d'un Model Integratiu en Psicoteràpia

Data fi preinscripció: 30/11/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 900€

Expert universitari en terapia sexual

Data fi preinscripció: 12/12/2023

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 16.00

Preu: 700€

Màster de Formació Permanent en Tractament dels Trastorns d'Ansietat i Estrès

Data fi preinscripció: 20/12/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 60.00

Preu: 1.500€

Màster de Formació Permanent en Intervenció Assistida Amb Animals: Els Animals com a Recurs en Teràpia, Educació i Oci

Data fi preinscripció: 22/12/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 60.00

Preu: 975€

Diploma d'Especializació en Tractament de l'Ansietat

Data fi preinscripció: 22/12/2023

Modalitat: On-line

Crèdits: 38.00

Preu: 900€

Màster de Formació Permanent en Psicologia i Gestió Familiar

Data fi preinscripció: 08/01/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 60.00

Preu: 890€

Expert Universitari en Psicologia Positiva i Coaching

Data fi preinscripció: 09/01/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 300€

Expert Universitari en Psicologia Jurídica i Forense

Data fi preinscripció: 10/01/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 650€

Expert Universitari Intervenció Multidisciplinària per a Trastorns de la Personalitat

Data fi preinscripció: 13/01/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 17.00

Preu: 1.200€

Màster de Formació Permanent en Psicologia Jurídica i Peritatge Psicològic Forense

Data fi preinscripció: 16/01/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 60.00

Preu: 1.500€

Expert Universitari en Psicoteràpia Infantojuvenil i Familiar

Data fi preinscripció: 31/01/2024

Modalitat: Presencial

Crèdits: 15.00

Preu: 650€

Expert Universitari de Dislèxia Evolutiva: Conceptualització, Avaluació i Intervenció

Data fi preinscripció: 15/02/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 350€

Expert universitari en promoció de la salut sexual en col·lectius específics

Data fi preinscripció: 12/03/2024

Modalitat: Semipresencial

Crèdits: 16.00

Preu: 700€

Expert Universitari en Violència Filio-Parental i altres Problemes Relacionats amb les Conductes Delictives

Data fi preinscripció: 04/04/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 480€

Expert Universitari en Trastorns Emocionals

Data fi preinscripció: 08/04/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 17.00

Preu: 1.200€

Expert Universitari en Tecnologies de la Informació i Comunicació en Psicologia Clinica i Salut

Data fi preinscripció: 01/09/2024

Modalitat: On-line

Crèdits: 15.00

Preu: 1.000€