University of Valencia logo Logo Information Service Logo del portal

Vols organitzar una taula redona sobre alguna qüestió del teu interès i necessites suport econòmic? T’agradaria que t’assessoraren en l’organització i difusió d’unes jornades sobre art i ciència? O en la realització d’una exposició fotogràfica al teu centre sobre defensa cívica de drets? Formes part d’un grup de música i voleu organitzar un concert solidari? O ets més de teatre i t’agradaria impulsar algun tipus de col·laboració amb altres entitats? Vols promocionar el pensament crític o la salut? Són només alguns exemples d’activitats socioculturals que, amb les ajudes de la Universitat de València que gestiona el Sedi, podem ajudar-te a fer realitat.

La finalitat d’aquestes ajudes és donar suport a projectes d’activitats socioculturals realitzades directament pels estudiants de la Universitat de València, que s’agrupen o que ja estiguen organitzats en col·lectius o associacions, i que es duguen a terme en el si de la comunitat universitària. L’objectiu últim és afavorir que l’estudiantat puga implicar-se en la programació sociocultural de la Universitat aportant propostes i duent-les a terme en totes les seues fases, a més de compartir una experiència amb companys i companyes i professionals amb interessos comuns.

El Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) ofereix, a més, un servei d’assessorament, per a qui ho desitge o necessite, en el disseny i realització del projecte. Cal tenir en compte que la comissió d’avaluació analitzarà la documentació presentada i que valorarà els projectes segons els criteris fixats en les bases reguladores de la convocatòria. La puntuació obtinguda determinarà l’import màxim de l’ajuda que pot rebre un projecte, tenint en compte que la puntuació mínima per poder ser beneficiari/ària és de 5 punts 

 

Curs 2021-2022


Per al curs 2021-2022 hi haurà dues convocatòries Fora de classe: ajudes a projectes socioculturals, amb els seus respectius terminis de presentació.

Destinataris/àries

 • Associacions d’estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
 • Col·lectius que agrupen, com a mínim, tres estudiants i estudiantes.
 • L’estudiantat de la Universitat de València que curse estudis oficials en centres propis, de manera individual o organitzats en grups.

Període d’inscripcions

 • Primera convocatòria: de l’1 al 30 de setembre de 2021.
 • Segona convocatòria: aproximadament, a l’inici de les classes del segon quadrimestre del curs 2021-2022.

Dotació econòmica

Fins un màxim de 2.500 euros per projecte.

Requisits

Que els projectes estiguen dissenyats per estudiants de la Universitat de València i que es desenvolupen en espais de la UV, si són presencials.

Les activitats hauran de celebrar-se: 

 • Per a les sol·licituds de la primera convocatòria: entre l’1 de novembre de 2021 i el 31 de març de 2022. 
 • Per a les sol·licituds de la segona convocatòria: de l’1 d’abril al 31 d’octubre de 2022.

Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases

Primera convocatòria:

 • Convocatòria i bases reguladores [tauler oficial de la UV].
 • Data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: 5 d'agost de 2021.

Segona convocatòria:

 • Convocatòria i bases reguladores [tauler oficial de la UV]. PENDENT
 • Data de publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana: PENDENT.

2. Sol·licitud de l'ajuda

3. Concessió de les ajudes per al curs 2021-2022 i acceptació de l'ajuda concedida

 • Primera convocatòria:
 • Segona convocatòria:

4. Producció, difusió i realització de l'activitat

5. Justificació i pagament de les ajudes

Termini per a la presentació de la justificació: 

 • Primera convocatòria: fins al 30 de maig de 2022.
 • Segona convocatòria: fins al 30 de novembre de 2022.