University of Valencia logo Logo Institutional chairs Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • ​Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats acadèmiques, d'investigació  i innovació i difusió.

2. Àmbit d'actuació

 • Autonòmic

3.Entitat

4.Categoria de participació

 •  Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats acadèmiques 

5.Descripció

 • Innovació educativa en tota la cadena de formació dels professionals de ciències de la salut: grau (Universitat), postgrau-MIR (Hospital), actualització d'especialistes (Hospital o Centre Sanitari), mitjançant la utilització de tecnologia de simulació virtual i immersiva. Difusió de la tecnologia mèdica en el sector sanitari i mitjançant visites de diferents agents socials.

6.Resum i Destinataris

 • La Càtedra de Tecnologies Mèdiques de la ULPGC és un espai per al coneixement i la cooperació en innovació i desenvolupament tecnològic en Sanitat. Inaugurada en 2014, s'ocupa de totes les àrees tecnològiques que s'apliquen, o són susceptibles de ser-ho, en l'àmbit sanitari. Així, es realitzen tasques d'innovació educativa en tots els nivells de formació de les professions sanitàries; des del grau, passant pel període de residència o postgrau i estenent-se fins a la formació continuada d'especialistes.
 • També es realitzen tasques de desenvolupament o validació de tecnologies emergents o de nova creació per a aquest sector i sense oblidar, com correspon a una Universitat Estatal, la formació en aquest tipus de tecnologies dels estudiants de grau/postgrau de titulacions no sanitàries (principalment tècniques).

7.Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte

 
   

8.Finançament

 

Fons Propis Fons Externs Altres
 

 

 

9.Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de Recurs
La Càtedra de Tecnologies Mèdiques de la ULPGC és un espai per al coneixement i la cooperació en innovació i desenvolupament tecnològic en Sanitat WEB

 

Solució a un problema (20%)

 

 • La tecnologia s'ha anat introduint gradualment, i cada vegada amb més velocitat, en l'ambient sanitari (hospitals, centres  de salut, etc.) i en el procés assistencial. És per això que és necessari d'una plataforma educativa, amb base en la Universitat, que puga anar introduint aquests conceptes en el nivell formatiu universitari, connectant-los amb l'aplicació clínica en els estadis de residència o posgradual dels professionals de ciències de la salut i millorar el procés d'actualització de les diferents tècniques en l'etapa d'especialistes.
 • Aquest tipus de formació, de tecnologia i basada en tecnologia, no s'ha utilitzat tradicionalment en les ciències de la salut, i és amb aquesta Càtedra a través de la qual, en cooperació amb les empreses que la financen, que es promouen i organitzen aquest tipus d'activitats educatives.
 • Aproximem les tecnologies ja existents per al seu entrenament en entorns controlats i basats en tecnologia, i  fomentem la introducció de noves eines tecnològiques en el propi flux sanitari, validant-les i formant abans del seu ús rutinari. L'Hospital del Futur no es pot entendre sense tecnologia, i està Càtedra ja ho sap i està promovent la preparació dels futurs professionals sanitaris.

Resultats reeixits (20%)

 • S'ha aconseguit crear una plataforma regional (a Canàries) que ocupa un espai buit que existia en l'educació de les professions sanitàries, incloent educació de tecnologia usant tecnologia (simulació virtual, apps immersives i taules interactives). Amb aquestes activitats, els estudiants de primer i sisé (rotatori clínic) s'aproximen a la tecnologia que s'utilitza en les tècniques míniamente invasives, aprenen anatomia d'una manera innovadora i connecten la seua formació amb l'activitat clínica.
 • Els residents entrenen, en paral·lel a la seua formació en l'Hospital, amb sistemes de simulació per a aprendre les tècniques mínimament invasives.
 • Els especialistes disposen d'una plataforma d'aproximació a a el tecnologia sanitària basada en simulació i en un quiròfan experimental per a testear noves innovacions tecnològiques.

 

Innovació (10%)

 • La pròpia naturalesa de la Càtedra incorpora una activitat d'innovació educativa. Innovació per utilitzar sistemes d'alta component tecnològica i que canvien la manera d'ensenyar i aprendre, i innovació també per catalizar o afavorir la inclusió de nova tecnologia en el flux de treball sanitari.

Sostenibilitat (20%)

 • La Càtedra es finança amb l'aportació d'empreses vinculades a la tecnologia sanitària o l'educació. Per aquesta raó, mentre l'activitats es justifiquen en aquest marc i les empreses perceben els resultats (se'ls manté informats puntualment i es defineixen accions comunes o d'interés per a ambdues parts), el programa podrà mantindre's a l'interior de la Universitat.

Replicabilitat (20%)

 • El model de creació de la Càtedra i el grup de treball que la sosté està basat en la cooperació. És per tant, un model replicable en altres regions i on existeix aquest interés a fer-ho per part del nostre grup

Sistema d'Avaluació (10%)

 • El sistema d'avaluació utilitzat és el d'enquestes als usuaris en cadascuna de les activitats educatives desenvolupades.