institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

 

 1. Denominació de la proposta
 2. Àmbit d'actuació
 3. Entitat
 4. Categoria de participació
 5. Descripció
 6. Resum i destinataris
 7. Període d'execució i caràcter del projecte
 8. Finançament
 9. Informació addicional

 

 

 

1. Denominació de la proposta

 • Ús d'eines col·laboratives TIC per al disseny i implementació de la Carta de Serveis dels Centres SERVEF de Formació per a l'Ocupació (Generalitat Valenciana).

2. Àmbit d'actuació

 • Autonòmic.

3. Entitat

 • Càtedra INNOVA SERVEF-UV.

4. Categoria de participació

 • Bones pràctiques en el desenvolupament d'activitats d'investigació i innovació.

5. Descripció

 • En aquesta bona pràctica es posa de manifest un exemple pràctic d'ús de noves tecnologies per a la creació d'elements, on es troba implicada gran quantitat d'agents.

6. Resum i Destinataris

 • La Generalitat Valenciana ha optat, entre altres eines de modernització, per implantar les Cartes de Serveis com a instrument de comunicació i millora de la qualitat dels seus serveis. Des de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, existeix una clara vocació per la millora constant i contínua de la qualitat en els Centres de Formació SERVEF.  A la Càtedra INNOVA SERVEF-UV, l'objecte de la qual és el desenvolupament R+D+i d'excel·lència especialitzada en formació ocupacional, se li va assignar l'objectiu de coordinar la realització d'una carta de serveis comú per als tretze centres SERVEF de formació repartits per tot el territori autonòmic. Aglutinar la informació de serveis i compromisos de qualitat de tretze institucions amb independència funcional i consensuar-ho amb tots els equips de treball ha donat lloc a una metodologia de treball innovadora amb l'ajuda de TIC.

7. Període d'execució i caràcter del projecte

 

Programa Activitat Projecte
 

 

 

 

8. Finançament

 

Fons Propis Fons Extern Altres

 

 

 

 

9. Informació addicional

 

Nom Descripció Tipus de recurs

Ús d'eines col·laboratives TIC per al disseny i implementació de la Carta de Serveis dels Centres SERVEF de Formació per a l'Ocupació

Document(.docx)

 

Solució a un problema (20%)

 • Per obligació legal i com a font de millora de qualitat, els Centres SERVEF de Formació necessitaven la redacció d'una carta de serveis comú a tots els centres. Això suposava una àrdua tasca, amb el fi d'implicar a tots els col·lectius que havien de participar en la redacció d'aquestes. L'ús de noves tecnologies, on participa l'opinió de tots els agents, ha permés una reducció de temps, una satisfacció de tots els col·lectius i l'obtenció d'una Carta de Serveis consensuada.

Resultats reeixits (20%)

 • Creació d'una Carta de Serveis comú per als tretze centres de la Comunitat Valenciana, consensuada per totes les parts.
 • Satisfacció per tots els centres de formació, a l'hora de participar en la creació de la Carta de Serveis.
 • Elaboració d'una Carta de Serveis en un temps reduït amb la implicació de més de setanta persones.
 • Màxima eficàcia, reduint al mínim de la necessitat de reunions presencials.
 • Augment de transparència a l'hora d'implicar a tots els col·lectius.

Innovació (10%)

 • Us de noves tecnologies a través d'eines de treball col·laboratives per a la presa de decisions.
 • Permetre la participació de molts agents en la presa de decisions.
 • Utilització d'una metodologia nova.

Sostenibilitat (20%)

 • La Bona Pràctica per a aquesta actuació és de durada limitada, no obstant això aquest tipus d'accions poden ser implementades en altres iniciatives per a la presa de decisions.

Replicabilitat (20%)

 • La metodologia utilitzada es pot repetir en nombrosos processos amb característiques similars.