University of Valencia logo Logo del portal

  • Uvcatedres

Els articles estan encarregats principalment per la coordinadora, però els autors que ho desitgen poden realitzar propostes directament escrivint al director o a la coordinadora de la revista utilitzant el correu uvcatedres@uv.es.

Articles d'actualitat o d'activitats de gestió o innovació institucional: 4.000 caràcters amb espais (3.500 si va acompanyat de fotografia).

Als articles divulgatius han de constar els següents elements:

1. Titular

2. Subtítol

3. Text. Sempre és millor estructurar el text amb titolets (sense numerar)

4. Imatges amb els seus peus i crèdits de fotografia

5. Fòrmules i gràfiques, si l'autor ho considera convenient

6. Firma, amb una breu referència sobre la filiació de l'autor (activitat principal que desenvolupa, càrrec, departament, universitat, etc.): Rafael Hernández López. Catedràtic d'Estadística, departament d'Estadística. Universidad de Zaragoza

7. Si l'autor ho considera convenient, deurà acompanyar el text amb una bibliografia bàsica sota l'epígraf Referències i, en tot cas, amb les referències de les obres citades al text. 

 
This website uses proprietary and third-party cookies for technical purposes, traffic analysis and to facilitate insertion of content in social networks on user request. If you continue to browse, we consider that you are accepting its use. For more information please consult ourcookies policy