institutional and business chairsUniversity of València Logo del portal

La Càtedra de Drets Lingüístics (CDL) de la Universitat de València és el resultat del conveni de col·laboració de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i la Universitat de València.


El conveni, signat el 10 de juny de 2019, crea un marc estable de col·laboració que permetrà impulsar activitats formatives, culturals, d'investigació, d'extensió universitària i divulgació científica, que estiguen orientades al coneixement i la difusió dels drets lingüístics i del valor del multilingüisme.


La Càtedra prestarà una atenció preferent als estudis jurídics i politològics, sense excloure les aportacions en matèria de drets lingüístics i multilingüisme de qualsevol disciplina científica.


La CDL té entre els seus objectius establir vies de col·laboració amb institucions, universitats i entitats de la societat civil de l'àmbit espanyol, europeu i internacional que, amb caràcter multidisciplinari, treballen a favor dels drets lingüístics i el multilingüisme, tenint en compte de manera especial les realitats de les minories lingüístiques i culturals.


Es tracta d’una iniciativa que naix al servei de la societat valenciana i de les seues institucions, amb la finalitat d’establir vincles eficaços entre els àmbits acadèmic, institucional, social i amb la ciutadania; tot constituint l’espai de referència per a l’anàlisi, la investigació i la difusió dels aspectes i matèries relacionades amb els drets lingüístics i el multilingüisme, especialment dels grups minoritaris.

Directors de la Càtedra: Vicenta Tasa Fuster i Rafael Castelló