Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari López Piñero Logo del portal

Institut Interuniversitari López Piñero - Contractes Juan de la Cierva 2019-2020

  • 18 de desembre de 2019
Juan de la Cierva

El grup ERI “Història de la Ciència, Medicina i Tecnologia” de la Universitat de València integrat a l’Institut Interuniversitari López Piñero (UJI-UMH-UV) participarà enguany a la convocatòria de contractes  Juan de la Cierva - formacióJuan de la Cierva - incorporació. Les  característiques d’aquests contractes són disponibles:

https://www.fecyt.es/es/convocatoria/7298 [Formació] https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-53279

https://www.fecyt.es/es/convocatoria/7299 [Incorporació]

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-53281

Més detalls: http://links.uv.es/QF7iFbQ

Les persones interessades a demanar aquests contractes amb el grup HCMT hauran d’incloure la documentació indicada a la pàgina anterior una vegada oberta la convocatòria el proper dia 18 de desembre. Caldrà enviar a la direcció de l’IILP (bertomeu@uv.es, m.carmen.ricos@uv.es) abans del dia 6 de gener de 2020 la següent documentació:

  1. CV complet normalitzat.
  2. Projecte de recerca per a desenvolupar (500-1000 paraules).

El grup ERI-HCMT de l’IILP seleccionarà les propostes d’acord amb el seu CV i l’adequació del seu programa de recerca als temes d’història de la ciència, medicina i tecnologia tractats pels membres del grup. Les dades de la recerca del grup poden consultar-se a www.uv.es/ihmc . Les persones seleccionades hauran de lliurar a la mateixa adreça electrònica els següents documents necessaris per la tramitació final de l’expedient:

1.      Còpia escanejada del document pdf que les persones candidates obtenen una vegada complimentat el formulari electrònic de sol·licitud disponible a la web del MICIU corresponent a la seua candidatura.

2.      Còpia escanejada del DNI, NIE o Passaport i de la titulació de doctor.

Doneu per favor la màxima difusió a aquesta informació, particularment a persones potencialment interessades.