Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari López Piñero Logo del portal

Crònica de la Facultat de Medicina de València (1866-1946). Discurs de recepció de l'acadèmic electe prof. Rafael Campos Fillol (1855)
Descripció:
En el año 1948, el Prof. Dr. D. Rafael Campos Fillol leía el discurso de recepción de la Real Academia de Medicina de Valencia. Su título completo es Crónica de la Facultad de Medicina de Valencia (1866-1946). Ochenta años de la vida de una Facultad. Apuntes para la Historia de la Medicina de Valencia. El discurso de contestación corrió a cargo del Académico numerario el Exmo. e Ilmo. Dr. D. José Martí Mateu. Se editó unos años más tarde, en 1955.
A Charles R. Darwin en el primer centenari del seu naixement. Acadèmia Medicoescolar de l'Institut Mèdic Valencià. Tribuna Mèdica, València, febrer 1909
Descripció:
En el verano de 1908, cuando el estudiante de medicina Salvador Monmeneu Jorro leía El origen del hombre, se percató de que en febrero del siguiente año se celebraría el centenario del nacimiento de su autor, Charles Darwin. Cuando comenzó el curso en otoño propuso a sus compañeros organizar algún acto conmemorativo de la importante efeméride.
Col·lecció "Clàssics Espanyols de la Medicina i la Ciència"
Descripció:
La Historia de la medicina española, d'Hernández Morejón i de Chinchilla. Edició facsímil i índexs. José L. Fresquet, María Luz López, Carla Aguirre (editors), València, Institut d'Història de la Ciència i Documentació, 2006.
Col·lecció "León Sánchez Quintanar"
Descripció:
La "Biblioteca Médica Hispano-Lusitana", de León Sánchez Quintanar, volums manuscrits 1 i 2 (A-L), per Juan Micó Navarro i José L. Fresquet Febrer. València, Institut d'Història de la Ciència i Documentació, 2007.
La "Biblioteca Médica Hispano-Lusitana", de León Sánchez Quintanar, volums manuscrits 3 i 4 (M-Z), per Juan Micó Navarro i José L. Fresquet Febrer, València, Institut d'Història de la Ciència i Documentació, 2008. 
Institut Mèdic Valencià
Descripció:
Estatuts de l'Institut Mèdic Valencià
Memòries
Annals de l'Institut Mèdic Valencià
Actes de l'Institut Mèdic Valencià
Butlletí de l'Institut Mèdic Valencià (1841-1896). José L. Fresquet i Salvador Lledó (editors). València, Institut Mèdic Valencià-Universitat de València-CSIC, 2006. En DVD.
Obres i estudis sobre Mateu Orfila i Rotger (1787-1853)
Descripció:
En col·laboració amb la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine de París s'ha elaborat un repertori de les publicacions d'aquest famós toxicòleg, juntament amb una versió digital de la major part d'elles, incloses unes quantes edicions i traduccions a diverses llengües.
Ciencia. Revista hispano-americana de ciencias puras y aplicadas (1940-1975)
Descripció:
Revista publicada a Mèxic des de l'inici de l'exili fins a la mort de Franco i que va servir de senyal d'identitat de la comunitat científica republicana en l'exili.