Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari López Piñero Logo del portal

El projecte planteja (1) l’estudi de diversos aspectes del procés de creació del sistema mèdic iniciat a finals del segle XIII i que ha arribat fins als nostres dies, (2) l’estudi del procés de vernacularització del saber mèdic, científic i tècnic paral·lel al renaixement urbà baixmedieval, en particular en el marc català però també en alguns contextos mediterranis pròxims, i (3) la recepció d’aquests processos en la literatura, en el lèxic i en l’art. S’enriquiran els recursos digitals en marxa, creats amb l’ajuda de projectes anteriors (bases de dades Sciència.cat DB i MedCat), i se’n crearan de nous (bases de dades FalconAr i MedNav), i es produiran diverses edicions crítiques i estudis especialitzats. També potenciarem els apartats de divulgació de la recerca que hi ha a Sciència.cat i a FalconAr.
Partint de la hipòtesi de que la psiquiatria s'enfronta a una important crisi de legitimitat que, en bona mesura, es deriva de la seua insistència en abordar l'estudi de la subjectivitat amb els mètodes i les categories de la ciència natural, aquest projecte d'investigació es proposa examinar des d'una perspectiva multidisciplinària (històrica, filosòfica, clínica, antropològica, ètica i literària) els orígens, fonaments, possibilitats i implicacions d'una aproximació holista, complexa, reconstructiva i hermenèutica a l'experiència de la bogeria i el patiment psíquic com la propugnada per la psicopatologia estructural i, més concretament, per la psicopatologia d'inspiració fenomenològica. D'aquesta manera, el projecte pretén abordar fonamentalment (1) els orígens i fonaments de la psicopatologia estructural a l'Europa del període d'entreguerres; (2) la recepció, circulació i apropiació dels principis, conceptes i categories de la psicopatologia fenomenològica i existencial en la psiquiatria espanyola des de mitjans del segle XX; i (3) la rellevància actual del projecte, els objectius i els mètodes de la psicopatologia estructural des del punt de vista assistencial, ètic i epistemològic en el context de la insatisfacció regnant amb l'empobriment de l'activitat psicopatològica i el creixent interès historiogràfic i cultural per l'experiència de l'alteritat i les narratives de la malaltia mental.
MUSAUPOL estudia la cultura científica i tecnològica en Espanya durant la Transició, en dos espais (l’aula i el museu) privilegiats per entendre la co-producció de cultura i societat. Presenta un espectre ampli de casos que analitzen la construcció de les pràctiques pedagògiques de les ciències experimentals i la musealització i patrimonialització de la ciència i la tecnologia, en estreta connexió amb els processos polítics. Proposa una nova manera d’apropar-se a un període amb una historiografia ja sòlida i extensa però encara jove, a través de la història de la ciència i la tècnica i un ventall de metodologies: des de fonts tradicionals com les manuscrites i les impreses, fins a anàlisi d’objectes i espais museològics i història oral. MUSAUPOL estudia les interaccions i interseccions de la cultura científica i tecnològica amb els processos de canvi polític que es van viure en Espanya arran de la fi de la dictadura franquista. Estudia els règims de co-producció de la cultura científica i tecnològica en el museu i l’aula i de la societat civil i l’esfera política, en el marc de la Transició en Espanya, com procés de canvi polític cap a una nova institucionalitat democràtica.
MATCULTMED investiga les interaccions i interseccions entre la ciència, la tècnica i la medicina, en un marc que combina recerca històrica amb innovació pedagògica i treball patrimonial i museològic. Proporciona un estudi exemplar de la configuració de la física mèdica, junt amb un cert nombre de propostes de curadoria connectades amb treball sobre col·leccions i pràctica en un entorn museístic. Té per objectiu contribuir a enfortir la xarxa i comunitat de conreadors de la cultura material de la ciència i la medicina. Reuneix cultura material i cultura digital amb la finalitat de produir alternatives sostenibles basades en projeccions realistes.
C x E x T analitza la innovació pedagògica en l’ensenyament de les ciències i la tecnologia al segle XX a través de tres focus connectats: Un estudi dels paquets pedagògics durant la Guerra Freda, una perspectiva panoràmica de les tecnologies educatives contemporànies per a l’ensenyament de les ciències, i una exploració de la configuració disciplinària i professional de la psicologia educativa. Aquest projecte té una perspectiva internacional que adreça preguntes de recerca en diferents contexts nacionals, els compara i estudia la importància de les relacions internacionals i els agents internacionals i transnacionals en les Amèriques (Amèrica Llatina i EEUU) i Europa (Espanya, Franca, Regne Unit).
 
Llista Projectes Investigació IILP 2019
Investigador Especifica
Projecte
Financiat
BARONA VILAR, José Luis

20180326

 

 

20180998

Catástrofe Sanitaria y Cooperación Internacional en Tiempos de Crisis:

Europa 1918-195 (HAR2017-82366-c2-1-P)

 

Revisión científica de textos alusivos al patrimonio cultural y científico de la

Universitat y de la ciudad de Valencia desde la mirada de los objetivos de

desarrollo sostenible (ODS). Agenda 2030 Naciones Unidas.

Ministerio

 

 

Contrato OTRI

BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón

20160230

 

20200528

Vivir en un mundo tóxico: expertos, regulaciones y controversias públicas

en la España del siglo XX

"Agnotología: Ciencia invisible en la España del siglo XX" (PID2019-106743GB-C21 y C22)

Tóxicos invisbles: química, agricultura y salud pública (1940-1990) PID2019-1067436B-C21

Ministerio

 

Ministerio

GARCÍA  GARCÍA, Josep Ernest

20160736

 

 

20180433

 

 

20190260

A critical review of community interventions and identifcation of drivers

which compel sustainablebehaviour change OTGR2016-16944ASESO 

 

Preparation for and participation at the academic panel meeting together

with post meetneg feedback OTR2018-18654SERVI

 

Congreso Español de Sociología AORG2019-040

Contrato OTRI

 

 

Contrato OTRI

 

 

GVA

LORENTE CAMPOS, Raúl 20160865 Diagnóstico social de la ciudad de Valencia. Expediente E-02201-2016-000448-00. Contrato OTRI
MARTÍNEZ AGUT, María Pilar 20070302 Asesoramiento y Colaboración. Primer pago (2 semestre 2006/2007) Univ. Oberta Catalunya

NOVELLA GAYA, Enric

 

PINILLA MARTÍNEZ, Mª Julia

20210777

 

20160842

"La clínica de la subjectivitat. Història, teoria i pràctica de la psicopatologia estructural" (CLINSUB)

 

III Jornadas sobre Historia de la traducción no literaria

Ministeri

 

Tasas

RODRÍGUEZ VICTORIANO, José Manuel 20170085

Analizar la situación del alumnado y del sistema educativo en la educación obligatoria en la ciudad de Valencia y su evolución histórica, así como la

formación de estudiantes en esta materia

Contrato OTRI
SIMÓN CASTEL, Josep

20190097

 

 

20200496

Transnational pedagogy: physics, democracy and educational innovation in the global cold war (194-1975); medical technology: physics,discipline building, and the material culture of experimental knowledge: science education

 

Museos, Aulas y Política: Cultura Científica y Tecnológica en la Transición Española" [PID2019-104897GA-I00]

Ministerio

 

 

Ministerio

FERRAGUD DOMINGO, Carmel

 

Vernacularidades en la ciencia medieval y renacentista: textos, creadoras, profesionales 

(ref. MICINN-AEI/FEDER PID2021-123419NB-I00, 2022-2025)

Ministerio