University of Valencia logo Logo Inter-university Institute López Piñero Logo del portal

Partint de la hipòtesi de que la psiquiatria s'enfronta a una important crisi de legitimitat que, en bona mesura, es deriva de la seua insistència en abordar l'estudi de la subjectivitat amb els mètodes i les categories de la ciència natural, aquest projecte d'investigació es proposa examinar des d'una perspectiva multidisciplinària (històrica, filosòfica, clínica, antropològica, ètica i literària) els orígens, fonaments, possibilitats i implicacions d'una aproximació holista, complexa, reconstructiva i hermenèutica a l'experiència de la bogeria i el patiment psíquic com la propugnada per la psicopatologia estructural i, més concretament, per la psicopatologia d'inspiració fenomenològica. D'aquesta manera, el projecte pretén abordar fonamentalment (1) els orígens i fonaments de la psicopatologia estructural a l'Europa del període d'entreguerres; (2) la recepció, circulació i apropiació dels principis, conceptes i categories de la psicopatologia fenomenològica i existencial en la psiquiatria espanyola des de mitjans del segle XX; i (3) la rellevància actual del projecte, els objectius i els mètodes de la psicopatologia estructural des del punt de vista assistencial, ètic i epistemològic en el context de la insatisfacció regnant amb l'empobriment de l'activitat psicopatològica i el creixent interès historiogràfic i cultural per l'experiència de l'alteritat i les narratives de la malaltia mental.
MUSAUPOL estudia la cultura científica i tecnològica en Espanya durant la Transició, en dos espais (l’aula i el museu) privilegiats per entendre la co-producció de cultura i societat. Presenta un espectre ampli de casos que analitzen la construcció de les pràctiques pedagògiques de les ciències experimentals i la musealització i patrimonialització de la ciència i la tecnologia, en estreta connexió amb els processos polítics. Proposa una nova manera d’apropar-se a un període amb una historiografia ja sòlida i extensa però encara jove, a través de la història de la ciència i la tècnica i un ventall de metodologies: des de fonts tradicionals com les manuscrites i les impreses, fins a anàlisi d’objectes i espais museològics i història oral. MUSAUPOL estudia les interaccions i interseccions de la cultura científica i tecnològica amb els processos de canvi polític que es van viure en Espanya arran de la fi de la dictadura franquista. Estudia els règims de co-producció de la cultura científica i tecnològica en el museu i l’aula i de la societat civil i l’esfera política, en el marc de la Transició en Espanya, com procés de canvi polític cap a una nova institucionalitat democràtica.
MATCULTMED investigates the interactions and intersections between science, technology and medicine, in a framework that combines historical research with pedagogical innovation and heritage and museum work. It provides an exemplary study on the making of medical physics, together with a number of curatorship proposals linked to work on collections and practice in a museum environment. It aims to contribute to strengthen the network and community of practitioners in material culture of science and medicine. It brings together material and digital culture with the aim of producing sustainable alternatives based on realistic projections.
C x E x T analyses pedagogical innovation in the teaching of science and technology in the 20th century through three connected focuses: A study of physics pedagogical packages during the Cold War, a big picture of contemporary educational technologies for the teaching of science, and an exploration of the disciplinary and professional making of educational psychology. This project has an international outlook that addresses research questions in different national contexts, compares them, and studies the importance of international relations and international and transnational agents in the Americas (Latin America and the United States) and Europe (Spain, France, United Kingdom).
“CATÀSTROFE SANITÀRIA I COOPERACIÓ INTERNACIONAL EN TEMPS DE CRISI. EUROPA 1918-1945” és un projecte coordinat que continua “Polítiques de salut a l'Europa del segle XX” del grup SANHISOC/Health in Society (www.sanhisoc.es), integrat per grups de les Universitats de València i Alacant. Introdueix la perspectiva transnacional i l'anàlisi comparada considerant el marc internacional de la cooperació sanitària, les polítiques nacionals de salut, les institucions, els experts i els organismes internacionals, i la configuració de discursos i agents hegemònics en la definició dels grans problemes de salut i la seua gestió a diferents països. La història transnacional i l'anàlisi de la diplomàcia internacional van més enllà la investigació tradicional centrada en contextos nacionals com a escenari explicatiu. Hipòtesi principal: des del Període entreguerres fins a la Guerra freda va anar cobrant importància creixent la cooperació internacional com a referent ineludible de les polítiques públiques nacionals davant de les catàstrofes sanitàries, l'ajuda alimentària, la lluita contra les epidèmies, les malalties de la pobresa i socials. El subprojecte “ALERTA SANITÀRIA I AJUDA ALIMENTÀRIA INTERNACIONAL” analitza: 1. Alertes sanitàries, diplomàcia internacional i fam; 2. Regulació internacional de productes tòxics; 3. Investigació experimental sobre vacunes; 4. Patents i indústria farmacèutica; 5. Origen de la toxicologia ambiental.
 
List of Research projects IILP 2019
Investigador Especifica
Proyecto
Financiado
BARONA VILAR, José Luis

20180326

 

 

20180998

Catástrofe Sanitaria y Cooperación Internacional en Tiempos de Crisis:

Europa 1918-195 (HAR2017-82366-c2-1-P)

 

Revisión científica de textos alusivos al patrimonio cultural y científico de la

Universitat y de la ciudad de Valencia desde la mirada de los objetivos de

desarrollo sostenible (ODS). Agenda 2030 Naciones Unidas.

Ministerio

 

 

Contrato OTRI

BERTOMEU SÁNCHEZ, José Ramón

20160230

 

20200528

 

Vivir en un mundo tóxico: expertos, regulaciones y controversias públicas

en al España del siglo XX

"Agnotología: Ciencia invisible en la España del siglo XX" (PID2019-106743GB-C21 y C22)

Tóxicos invisibles: química, agricultura y salud pública (1940-1990)

Ministerio

 

Ministerio

GARCÍA  GARCÍA, Josep Ernest

20160736

 

 

20180433

 

 

20190260

A critical review of community interventions and identifcation of drivers

which compel sustainablebehaviour change OTGR2016-16944ASESO 

 

Preparation for and participation at the academic panel meeting together

with post meetneg feedback OTR2018-18654SERVI

 

Congreso Español de Sociología AORG2019-040

Contrato OTRI

 

 

Contrato OTRI

 

 

GVA

LORENTE CAMPOS, Raúl 20160865 Diagnóstico social de la ciudad de Valencia. Expediente E-02201-2016-000448-00. Contrato OTRI
MARTÍNEZ AGUT, María Pilar 20070302 Asesoramiento y Colaboración. Primer pago (2 semestre 2006/2007) Univ. Oberta Catalunya

NOVELLA GAYA, Enric

PINILLA MARTÍNEZ, Mª Julia

 

20160842

"La clínica de la subjectivitat. Història, teoria i pràctica de la psicopatologia estructural" (CLINSUB)

III Jornadas sobre Historia de la traducción no literaria

Ministeri

Tasas

RODRÍGUEZ VICTORIANO, José Manuel 20170085

Analizar la situación del alumnado y del sistema educativo en la educación

obligatoria en la ciudad de Valencia y su evolución histórica, así como la

formación de estudiantes en esta materia

Contrato OTRI
SIMÓN CASTEL, Josep

20190097

 

 

 

20200496

Transnational pedagogy: physics, democracy and educational innovation in

the global cold war (194-1975); medical technology: physics,discipline

building, and the material culture of experimental knowledge: science

education

"Museos, Aulas y Política: Cultura Científica y Tecnológica en la Transición Española" [PID2019-104897GA-I00]

Ministerio

 

 

Ministerio