University of Valencia logo Logo Inter-university Institute López Piñero Logo del portal

Projectes I + D (Generalitat, Ministeri, europeus)

 
El projecte planteja (1) l’estudi de diversos aspectes del procés de creació del sistema mèdic iniciat a finals del segle XIII i que ha arribat fins als nostres dies, (2) l’estudi del procés de vernacularització del saber mèdic, científic i tècnic paral·lel al renaixement urbà baixmedieval, en particular en el marc català però també en alguns contextos mediterranis pròxims, i (3) la recepció d’aquests processos en la literatura, en el lèxic i en l’art. S’enriquiran els recursos digitals en marxa, creats amb l’ajuda de projectes anteriors (bases de dades Sciència.cat DB i MedCat), i se’n crearan de nous (bases de dades FalconAr i MedNav), i es produiran diverses edicions crítiques i estudis especialitzats. També potenciarem els apartats de divulgació de la recerca que hi ha a Sciència.cat i a FalconAr.
El disseny de la ‘Investigació sobre les necessitats TIC en el territori rural de la Comunitat Valenciana’ ha articulat una doble perspectiva. D'una banda, ha integrat les dimensions qualitativa i quantitativa en la seua aproximació a l'objecte d'estudi. D'altra banda, l'equip d'investigació, procedent de tres universitats públiques valencianes, ha integrat investigadors i investigadores procedents de l'àrea de les ciències socials: sociologia, demografia i economia i investigadors procedents de l'àrea de física aplicada i de l'enginyeria agrònoma. El procés d'investigació s'ha coordinat conjuntament amb la Fundación el Olmo. El projecte analitza el procediment per a l'homologació de les condicions d'accés a les TIC de les zones rurals respecte de les ciutats, i analitza les maneres de completar el desplegament d'infraestructures, garantir la qualitat de les xarxes, que actualment pateixen apagades i micro-talls freqüents, i situar centres de dades de proximitat. Una enquesta en municipis valencians menors de 5.000 habitants ha permès focalitzar l'anàlisi.
Partint de la hipòtesi de que la psiquiatria s'enfronta a una important crisi de legitimitat que, en bona mesura, es deriva de la seua insistència en abordar l'estudi de la subjectivitat amb els mètodes i les categories de la ciència natural, aquest projecte d'investigació es proposa examinar des d'una perspectiva multidisciplinària (històrica, filosòfica, clínica, antropològica, ètica i literària) els orígens, fonaments, possibilitats i implicacions d'una aproximació holista, complexa, reconstructiva i hermenèutica a l'experiència de la bogeria i el patiment psíquic com la propugnada per la psicopatologia estructural i, més concretament, per la psicopatologia d'inspiració fenomenològica. D'aquesta manera, el projecte pretén abordar fonamentalment (1) els orígens i fonaments de la psicopatologia estructural a l'Europa del període d'entreguerres; (2) la recepció, circulació i apropiació dels principis, conceptes i categories de la psicopatologia fenomenològica i existencial en la psiquiatria espanyola des de mitjans del segle XX; i (3) la rellevància actual del projecte, els objectius i els mètodes de la psicopatologia estructural des del punt de vista assistencial, ètic i epistemològic en el context de la insatisfacció regnant amb l'empobriment de l'activitat psicopatològica i el creixent interès historiogràfic i cultural per l'experiència de l'alteritat i les narratives de la malaltia mental.
MUSAUPOL estudia la cultura científica i tecnològica en Espanya durant la Transició, en dos espais (l’aula i el museu) privilegiats per entendre la co-producció de cultura i societat. Presenta un espectre ampli de casos que analitzen la construcció de les pràctiques pedagògiques de les ciències experimentals i la musealització i patrimonialització de la ciència i la tecnologia, en estreta connexió amb els processos polítics. Proposa una nova manera d’apropar-se a un període amb una historiografia ja sòlida i extensa però encara jove, a través de la història de la ciència i la tècnica i un ventall de metodologies: des de fonts tradicionals com les manuscrites i les impreses, fins a anàlisi d’objectes i espais museològics i història oral. MUSAUPOL estudia les interaccions i interseccions de la cultura científica i tecnològica amb els processos de canvi polític que es van viure en Espanya arran de la fi de la dictadura franquista. Estudia els règims de co-producció de la cultura científica i tecnològica en el museu i l’aula i de la societat civil i l’esfera política, en el marc de la Transició en Espanya, com procés de canvi polític cap a una nova institucionalitat democràtica.
¿Qué es LATWORK? Más de 130 millones de personas en los países latinoamericanos están involucradas en el mercado laboral informal (OIT, 2016). Por este motivo, los centros de investigación de las Instituciones de Educación Superior que investigan este tema tienen la necesidad de mejorar sus capacidades de análisis, no habiendo consolidado aún sus estructuras de investigación y networking. Los centros de investigación carecen de los recursos adecuados para producir resultados y garantizar su impacto en el contexto interno (contenidos de formación, interés científico y académico y compromiso) y en el contexto externo (gobiernos, análisis estadísticos). Y, en definitiva, los resultados están lejos de optimizar su calidad e impacto. En este contexto, el Proyecto LATWORK “Developing Research and innovation Capacities of Latin-American HEI for the analysis of Informal Labour Market” tiene como objetivo general desarrollar estructuras de investigación y metodologías innovadoras para satisfacer las necesidades científicas de creación de conocimiento en el campo de trabajo informal y economía informal. Los centros de investigación o las estructuras de investigación que se crearán en el marco de este proyecto desarrollarán la oportunidad de involucrar colaboraciones por parte de académicos e investigadores de un ámbito amplio de disciplinas, incluyendo gestión, economía laboral, sociología, geografía y relaciones industriales.
MATCULTMED investigates the interactions and intersections between science, technology and medicine, in a framework that combines historical research with pedagogical innovation and heritage and museum work. It provides an exemplary study on the making of medical physics, together with a number of curatorship proposals linked to work on collections and practice in a museum environment. It aims to contribute to strengthen the network and community of practitioners in material culture of science and medicine. It brings together material and digital culture with the aim of producing sustainable alternatives based on realistic projections.
C x E x T analyses pedagogical innovation in the teaching of science and technology in the 20th century through three connected focuses: A study of physics pedagogical packages during the Cold War, a big picture of contemporary educational technologies for the teaching of science, and an exploration of the disciplinary and professional making of educational psychology. This project has an international outlook that addresses research questions in different national contexts, compares them, and studies the importance of international relations and international and transnational agents in the Americas (Latin America and the United States) and Europe (Spain, France, United Kingdom).
 

Agreements and contracts

 

There are no projects