Logo de la Universitat de València Logo Institut Interuniversitari López Piñero Logo del portal

Seminari impartit per Ricardo Manuel Olmos de León

Ricardo Manuel Olmos de León 

És llicenciat en Ciències Biològiques i doctor en Història de la Ciència per la Universitat de València, amb la tesi: Los cuidados de las aves de caza. Estudio de la medicina de las aves a partir de los tratados castellanos de cetrería (siglos XIII – XVI) (Universitat de València, 2015). És autor dels treballs «Medicina animal en la Baja Edad Media hispánica y su relación con la medicina humana: aves, perros y caballos», en Anuario de Estudios Medievales, 43/1 (2013), pp. 199-242, i «The care of hunting birds in the late Middle Ages and Renaissance according to the Spanish falconry treatises», en Karl-Heinz Gersmann and Oliver Grimm (eds.), Raptor and human-bird symbolism and falconry through five millenia on a global scale, Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig, in press. Coautor, junt a Carmel Ferragud, de «La cetrería en los ejemplos, símiles y metáforas de san Vicente Ferrer», en Anuario de Estudios Medievales, 42/1 (2012), pp. 273-300. També amb Carmel Ferragud ha presentat diverses ponències en congressos internacionals sobre la medicina dels animals que participaven en la caça (gossos, ocells i cavalls) i també sobre els animals de granja. Actualment està integrat en el projecte de recerca del grup Sciència.cat de la Universitat de Barcelona, com a investigador independient.

Títol: «La cura de les aus de caça en l'Edat Mitjana i el Renaixement»
Entre els segles XIII i XVI, la falconeria va ser una activitat que va gaudir de gran difusió en l'Europa Occidental. Aquesta tècnica de caça requeria grans coneixements i experiència, tant per a ensinistrar les aus, com per a mantenir-les sanes i guarir-les de les seues malalties. Aquest fet va motivar l'aparició i desenvolupament d'una literatura tècnica especialitzada que arreplegava i transmetia els valuosos coneixements que aquesta activitat requeria. L'estudi de l'abundant informació mèdica continguda en els tractats de falconeria ens ajuda a estudiar els coneixements de les persones encarregades de la cura d'aquests animals i les pràctiques que van desenvolupar. No obstant açò, l'estudi d'aquesta informació mèdica des de la perspectiva de la veterinària i ciència actuals limita granment les nostres possibilitats de comprensió, doncs aquell coneixement es va originar i va posar en pràctica en el si d'un context científic (filosofia natural) i paradigma mèdic (galenismo) diferents dels actuals. Per açò, el present estudi interpreta els continguts mèdics dels tractats de falconeria en el marc conceptual d'aquella època, en el qual adquireix complet significat; açò ens permet suggerir que els caçadors i halconeros de la Baixa Edat Mitjana i del Renaixement van recórrer a la ciència del seu temps per a enfrontar-se al desafiament de mantenir les seues aus sanes i de guarir-les de les seues malalties.