Logo de la Universitat de València Logo Institut Universitari d'Investigació de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (IRTIC) Logo del portal

.
.
.
.
.

La Ruta a la Innovació presenta projectes de realitat augmentada aplicats a la medicina

  • 18 d’octubre de 2022
Image de la noticia

L'Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (IRTIC) ha presentat, durant la Ruta a la Innovació celebrada en les seues dependències el divendres 14 i dissabte 15 d'octubre, els projectes que el grup ARTEC realitza dins del sector sanitari. La jornada ha subratllat la relació entre medicina i innovació tecnològica, mostrant diverses iniciatives i exemples d'aplicació tant de realitat virtual com augmentada.

Gràcies al treball innovador desenvolupat pel grup, utilitzant un casc de realitat virtual, una xicoteta habitació pot convertir-se en una sala de quiròfan on planificar una intervenció a partir de dades reals del pacient. En fer servir ulleres de realitat augmentada, el model real d'un tors humà revela els òrgans del seu interior per a facilitar l'experiència formativa del personal sanitari.

Amb el suport que proporciona la realitat virtual, també és possible plantejar altres escenaris formatius, com un nounat virtual al qual s'ha de diagnosticar en els seus primers minuts de vida. En aquest cas, el professorat pot modificar els diferents paràmetres com la saturació, to de pell, esforç respiratori, etc., amb l'objectiu que l'alumnat practique el diagnòstic del nounat.

Així, els i les assistents han pogut comprovar per si mateixos aquestes experiències. També han assistit a una presentació de les activitats i projectes finançats que ARTEC ha realitzat en els últims anys en l'àmbit sanitari.

D'aquesta manera, s'ha assenyalat la importància de projectes en curs com MiRARAS, ViPRAS, Neodiag-VR o VISIBLE-US. Mirares (GV/2021/037, finançat per Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital) se centra en el procés d'anotació de vídeos estereoscòpics per a millorar la formació relacionada amb cirurgia robòtica.

En el projecte ViPRAS (PID2020-114562RA-I00, finançat per MCIN/AEI /10.13039/501100011033) s'investiguen nous mètodes de planificació quirúrgica utilitzant realitat mixta. Neodiag-VR (AP-2021-004, finançat pel programa VLC-Bioclinic de la Universitat de València i l’INCLIVA) mostra un nounat virtual per a formació en el diagnòstic, on tant el seu moviment com reaccions a estímuls o fins i tot l'aspecte són configurables.

L'últim d'ells, VISIBLE-US (TED2021-132131B-I00 finançat per Ministeri de Ciència i Innovació) investiga sobre l'ús de corts de cadàvers reals com a base per a crear noves eines que ajuden en la formació per a l'ús d'ecògrafs.

Aquests són alguns exemples que s'han presentat durant la Ruta a la Innovació, en la qual les visites també han pogut provar els simuladors de grues portuàries, camions miners i carretons amb els quals compta el grup LSYM de l’institut.

Imatges: