Logo de la Universitat de València Logo Junta electoral Logo del portal

Creació del Col·legi Electoral de l'estudiantat número 19: Escola de Doctorat

  • 3 d’octubre de 2019
Image de la noticia

La Junta Electoral, en la seua sessió de l'1 d'octubre de 2019, tot i atenent l'article 4.2 del Reglament electoral general va prendre els acords següents:

  • “Creació del col·legi electoral de l’estudiantat número 19: Escola de Doctorat”.
  • “Assignar la responsabilitat del col·legi electoral de l’estudiantat número 19: Escola de Doctorat, a la direcció de l’Escola de Doctorat”.