Logo de la Universitat de València Logo Junta electoral Logo del portal

La Junta Electoral de la Universitat de València té el manament estatutari de comunicar anualment a cada membre del personal docent i investigador, del personal d’administració i serveis i del personal investigador en formació les seues dades censals.

Aquesta comunicació individualitzada de les dades censals es realitza mitjançant la Secretaria Virtual.
 

Accés a la informació general

Fulls de reclamació