Logo de la Universitat de València Logo Junta electoral Logo del portal

Composició de la Junta Electoral

Composició de la Junta Electoral

 • Tres membres del personal docent i investigador de la Universitat de València, dos pertanyents al personal docent i investigador amb el grau de doctor i amb vinculació permanent i un al personal docent i investigador no doctor o sense vinculació permanent.
 • Dos estudiants.
 • Un membre del personal d’administració i serveis.

Per cadascun dels membres de la Junta Electoral, s'elegirà el suplent corresponent.

Els i/o les membres de la Junta Electoral i llurs suplents són elegits pels grups de claustrals corresponents entre els respectius estaments de la comunitat universitària.

PDI doctor amb vinculació permanent

 • Titular: Gemma Fabregat Monfort, presidenta
 • Titular: Carla Maria Soler Quiles, secretària
 • Suplent: José Landete Casas
 • Suplent: Emilio Iranzo García

PDI no doctor o sense vinculació permanent

 • Titular: Amparo Gimeno Monrós
 • Suplent: Lara María Mañes Font

Estudiants

 • Titular: Vacant
 • Titular: Christian Ribera Palop
 • Suplent: Vacant
 • Suplent: Vacant

PAS

 • Titular: María Jesús Vila Aguilar
 • Suplent: Vacant

Total titulars: 1 home i 4 dones.

Total suplents: 2 homes i 1 dona.