University of Valencia logo Logo Departament of Language and Literature Teaching Logo del portal

Referència del grup:

GIUV2017-390

 

Descripció de l'activitat investigadora:

Des de fa dècades, les universitats han incorporat progressivament estructures de docència i investigació relacionades amb la diversitat afectivosexual i la identitat de gènere. Aquesta tendència ben aviat va ultrapassar el món anglosaxó i va arribar a altres entorns culturals, com ara Europa i Llatinoamèrica. El grup Educació i Diversitat LGTBIQ+ (EDi) pretén omplir un buit quant a estructures d´aquest tipus en la UV, en concret en l´àmbit educatiu, i, d'altra banda, es crea amb la intenció de ser un àmbit interdisciplinari d'investigació per a diverses persones que tenen en comú la preocupació pel món educatiu i la urgència de treballar (des de la investigació i la pràctica) per una escola més justa i més lliure, en la qual es reflestisca i es valore la diversitat present en les societats. Els membres del grup pertanyen a diferents àrees de coneixement vinculades a l'educació. Des de la didàctica general i les didàctiques específiques participen de la tasca formativa en els graus d'Educació Infantil i Educació Primària de la UV i d'altres universitats de l'estat, en el Curs de Postgrau en Educació Lectora i Literària en el Segle XXI (UV), el Màster de Formació del Professorat...
[Llegir més]
 

Pàgina Web:

 

Objectius cientificotècnics:

  • Investigar de manera interdisciplinària en relació a la diversitat familiar, afectivosexual i de identitat de gènere en el context educatiu
  • Assessorar i realitzar activitats de formació en coordinació amb col·lectius, associacions, CEFIRE i d'altres organismes
  • Investigar els referents (literaris, audiovisuals...) dels estudiants a l'hora de conéixer i entendre el món, i la presència de la diversitat en aquests entorns
  • Promoure la producció de TFG, TFM i tesis doctorals sobre diversitat familiar, afectivosexual i de identitat de gènere en educació
  • Generar coneixement (continguts docents, intervencions en congressos, publicacions...) en relació a l'objecte d'estudi
  • Sistematitzar i organitzar els treballs que es duen a terme en la Universitat de València en relació a la diversitat LGTBIQ+ en una base de dades accessible per a la comunitat universitària i la societat
  • Promoure simposis, jornades i congressos en relació a la diversitat en el món educatiu
  • Elaborar, a partir dels resultats de recerca, propostes didàctiques en les diferents àrees de coneixement i en els diversos nivells educatius per tal de treballar de manera positiva les diversitats i les seues interseccions