University of Valencia logo Logo Departament of Language and Literature Teaching Logo del portal

Components del grup:

Nom Caràcter de la participació Entitat Descripció
Rosa Maria Pardo Coy Director-a UVEG-Valencia Professor-a Ajudant-a Doctor-a
Equip d'investigació
Miquel Angel Oltra Albiach Membre UVEG-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Ana María Chover Lafarga Col·laborador-a FLORIDA-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Anna Devis Arbona Col·laborador-a UVEG-Valencia Titular d'Universitat
Sandra Molines Borrás Col·laborador-a FLORIDA-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Pilar Ortega Leal Col·laborador-a FLORIDA-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Sergio Paterna Crespo Col·laborador-a UVEG-Valencia Estudiant-a de doctorat de la Universitat de València
Sonia Renovell Rico Col·laborador-a FLORIDA-Valencia Professor-a Contractat-da Doctor-a
Equip de Treball
Juan Landa Diestro Equip de Treball FRA-UPJV Lecturer
Carles Navarro Carrascosa Equip de Treball UVEG-Valencia Professor-a Associat-da
María Begoña Sánchez Torrejón Equip de Treball UCA-Cádiz Professor-a
Guillermo Soler Quílez Equip de Treball UA-Alicante Professor-a Associat-da