University of Valencia logo Logo Departament of Language and Literature Teaching Logo del portal

Línies d'investigació:

  • Literatura i territori. Determinació del conceptes d'espai i lloc literari. A partir del coneixement del medi social i natural, configuració d¿actituds i generació d'emocions, dins una educació literària orientada al territori. Coneixement i pràctica de les rutes literàries (reals i virtuals) dins de contextos educatius.
  • Dones i literatura. Es pretén investigar la vida i les obres d'un conjunt específic d'escriptores valencianes per a analitzar quina ha estat la seua aportació en la representació dels llocs literaris i classificar els seus paisatges vitals i literaris, per aplicar-ho al context cultural i educatiu actual.
  • La literatura grega i els seus enclavaments literaris. A partir de textos grecs, s'hi analitzen passatges en què es descriuen llocs emblemàtics del món antic. S'hi elaboren rutes literàries de caràcter temàtic: pels principals enclavaments religiosos, per les principals póleis o pels territoris fora de l'àmbit grec i romà.
  • Nous enfocaments en l'ensenyament de E/LE mitjançant la literatura i el territori. L'ensenyament de l'espanyol a estudiants incoming mitjançant l'ús de rutes literàries com a eina didàctica contribueix a millorar les destreses lingüístiques dels estudiants alhora que es converteix en una eficaç eina per a la immersió cultural i l'acostament a la realitat lingüística de l'entorn.
  • Espais de la memòria. Localització d'espais històrics i espais vinculats a llegendes i textos de la memòria oral, que poden esdevenir espais de la memòria col·lectiva a partir de la seua significació, senyalització i projecció social i educativa