Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

Les cartes de serveis constitueixen l’instrument de qualitat a través del qual cada unitat de la Universitat de València informa la comunitat universitària i la societat en general sobre els serveis que té encomanats, les condicions en què es presten, els drets de les persones usuàries en relació amb aquests serveis i els compromisos de qualitat que s’assumeixen en la seua prestació.

La carta és, per tant, una eina que permet la millora de la qualitat dels serveis i reforça l’orientació als usuaris i a la societat en general.

Les secretaries dels centres de la Universitat de València s’encarreguen de la gestió dels serveis economicoadministratius del centre i d’executar les decisions dels òrgans del centre en les matèries de la seua competència.

Aquesta carta de serveis està dirigida als estudiants del centre per informar-los sobre els serveis administratius que gestiona i sobre els compromisos que assumeix en la seua prestació tenint en compte les seues expectatives.

Es pot descarregar en format pdf:

Cuadriptic                                                 Carta integra                                           Web

Cuadriptic                     Carta Integra                    Web