Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Magisteri Logo del portal

Activitats complementàries

Les Activitats complementàries (AC) estan concebudes com espais en que es poden realitzar activitats i establir agrupaments que no són possibles en l’estructura habitual dels cursos. Aquesta proposta, inscrita dintre del projecte d'innovació de centre de la Facultat de Magisteri, és l'adaptació de les SAC a la situació derivada de l'alerta sanitaria. 

L’objectiu essencial és oferir una opció organitzada, quant a l’espai i al temps necessari, per a complementar la formació que hom rep en les classes convencionals dins de l’aula a través de la programació d’activitats de diversa índole com a eixides, seminaris, tallers, conferències, grups de treball, etc.

Per tant, les activitats dissenyades no poden constituir-se com a singularitats o esdeveniments més o menys cridaners sense relació amb les assignatures, sinó que constituïxen complements educatius de la formació del mestre/a i han de respondre a l’adquisició i desenvolupament de les competències que l’estudiant previsiblement va adquirint a través de cada una de les matèries.

En aquest sentit, i ja que hi ha competències que no són exclusives d’una assignatura, les Activitats Complementàries permeten el treball cooperatiu de professors de diferents Departaments a través del disseny i realització d’activitats conjuntes.

Podem distingir dos tipus d’activitats complementàries:

a)        Activitats de caràcter obligatori plantejades per cada docent per al seu propi grup. Aquestes activitats han de realitzar-se en l’hora de classe o bé fora d’aqueixa franja horària quan es tracta d’una activitat que suposa una eixida de la Facultat (visites guiades, observació astronòmica nocturna...).

b)        Activitats programades de forma oberta i d’accés voluntari, amb la intenció que s’hi pugan inscriure's més estudiants (tallers, conferències, taules redones, etc.).

Les activitats aprovades i programades podrán consultar-se en aquesta pàgina web. 

   
CONSULTA LES ACTIVITATS DEL 1er QUADRIMESTRE