Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Acció Social i Educativa Logo del portal

El Màster en Acció Social i Educativa (MASE) és la proposta més social de la formació en màsters oficials de la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació.

El títol pretén aportar als graduats professionals i investigadors relacionats amb l'educació social una major profunditat en la comprensió dels problemes i un millor desenvolupament de les seues competències pràctiques. Més específicament, es busca aprofundir en l'anàlisi i la intervenció davant les complexes situacions de descompensació o desigualtat (especialment en dos àmbits o problemàtiques: menors i mediació); aprofundir en la lectura i interpretació del món social i cultural, i desenvolupar el coneixement acadèmic que proveïsca de les bases per a la realització d'investigacions de qualitat.

És un Màster Oficial de 60 crèdits, a realitzar en un any (matrícula completa) o més (matrícula parcial; mínim 25 crèdits el primer any), que vol aprofundir en l'anàlisi de la realitat social i educativa, i oferir estratègies de revisió crítica i d'intervenció.

Els terminis de preinscripció i matrícula estan en la web general de màsters de la Univesitat de València, amb tota la informació necessària.

Sol haver-hi més candidatures en la preinscripció que places disponibles. Les candidatures són baremades en funció de la documentació presentada per a avalar els mèrits assenyalats en el currículum. Es valora l'atingència de la titulació i la universitat d'origen, la formació en l'àmbit socioeducatiu aliena al Grau, la formació en idiomes, l'experiència i implicació en el sector socioeducatiu i la vinculació amb els grups d'investigació vinculats al Màster.

A més, és imprescindible el domini d'almenys un dels dos idiomes oficials de la Universitat (castellà o valencià). En el cas de persones procedents de països amb altres llengües oficials es podrà sol·licitar la realització d'entrevista per Skype en el termini de baremació per a comprovar el nivell d'idioma.

S'ofereixen 40 places en el Màster, i 20 places en cada itinerari, mediació i menor (les assignatures són optatives en bloc; no és possible triar assignatures de tots dos itineraris). Les places es van cobrint per ordre de matrícula.