Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Acció Social i Educativa Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Obligatori: 37, Optatiu: 23.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44359 Estratègies de comunicació, aprenentatge i habilitats socials 3 Obligatori Veure fitxa
44355 Investigació curricular en l'educació social: de la diversitat epistemològica a la diversitat metodológica 3 Obligatori Veure fitxa
44356 Investigació per a l'acció social i educativa 3 Obligatori Veure fitxa
44352 La ciutat com a projecte d'investigació i educació social 3 Obligatori Veure fitxa
44353 La relació educativa i les pràctiques de resocialització 4 Obligatori Veure fitxa
44375 Pràctiques externes 6 Obligatori Veure fitxa
44354 Processos socioeducatius i investigació en les construccions del públic 3 Obligatori Veure fitxa
44357 Tecnologies per a l'acció social i educativa 3 Obligatori Veure fitxa
44358 Tendències internacionals de la intervenció socioeducativa 3 Obligatori Veure fitxa
44376 Treball final de màster 6 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 23 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
44365 Drets del xiquet, desenvolupament humà i Justícia social 3 Optatiu Veure fitxa
44373 Educació en igualtat 4 Optatiu Veure fitxa
44361 El joc com a recurs de l'acció socioeducativa 2 Optatiu Veure fitxa
44370 Avaluació en mediació 3 Optatiu Veure fitxa
44374 Identitat i ètica del mediador/a 3 Optatiu Veure fitxa
44363 Intervenció individualitzada: arreplega d'informació per a la intervenció social i educativa 3 Optatiu Veure fitxa
44367 Investigacions sobre transicions entre educació i ocupació 3 Optatiu Veure fitxa
44360 La protecció al menor 3 Optatiu Veure fitxa
44369 Mediació comunitària 3 Optatiu Veure fitxa
44368 Mediació familiar 3 Optatiu Veure fitxa
44371 Mediació intercultural i migracions 3 Optatiu Veure fitxa
44366 Menors i exclusió social: Perspectiva histórica 3 Optatiu Veure fitxa
44362 Orientació i desenvolupament professional per a la inserció sociolaboral 3 Optatiu Veure fitxa
44364 Perspectives internacionals de programes socioeducatius per a la primera infancia 3 Optatiu Veure fitxa
44372 Polítiques socioeducatives per a la mediació i resolució de conflictes en l'escola 4 Optatiu Veure fitxa